logo

  VBKY yeni eserleriyle İzmir Kitap Fuarı’nda

  VakıfBank Kültür Yayınları yeni eserleriyle 24. İzmir Kitap Fuarı’na katılıyor. Yayınevinin sundukları arasında edebiyat tarihine damga vuran kitaplardan akademik nitelikli başucu kaynaklarına kadar birçok önemli çalışma bulunuyor. “Küresel Roman”, “Cemaat ve Cemiyet” ile “Cumhuriyet Misyonerleri” ise Türkiye’de ilk kez yayımlanan eserlerden birkaçı.

  VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) 6-14 Nisan günlerinde Kültürpark’taki Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek 24. İzmir Kitap Fuarı’na katılıyor. 2. salon 107D standında kitapseverleri ağırlayacak VBKY’nin fuara özel yüzde 35 indirimle yayımladıkları arasında Edebiyat, Felsefe, İktisat, Kesişimler, Sanat, Tarih, İnsan ve Toplum kategorilerindeki birçok önemli kitap yer alıyor. Çalışmalardan bazıları okurla ilk kez Türkçe buluşurken, eserlerde dünya edebiyatının önemli isimlerinin romanları da inceleniyor, Cumhuriyet sonrası gençliğin politik bir özne olarak konumlandırılışı da değerlendiriliyor…

  Edebiyatta evrensel temalar çağı

  New York Times ve Harvard Magazine gibi saygın mecralarda edebiyat eleştirmenliği ile editörlüğü yapan Adam Kirsch “Küresel Roman – 21. Yüzyılda Dünyayı Yazmak” isimli kitabında Orhan Pamuk, Haruki Murakami, Roberto Bolaño, Chimamanda Ngozi Adichie ve Margaret Atwood gibi dünyaca ünlü yazarların çalışmalarındaki benzerlikleri, evrensel tema ve kurguları inceliyor. Kirsch, “Küresel roman birçok yerde yaşayan insanlar için ortak olan bir yaşam tarzını tasvir ederek 21. yüzyılda kentsel hayatın yer değiştirebilirliğini vurgular; ya da farklılıkların önemini ve sınırlar ötesi ile iletişimin zorluğunu vurgulayan bir romandır” diyor.

  Topluluk ile toplum arasındaki farklar

  Alman düşünür Ferdinand Tönnies “Cemaat ve Cemiyet”te çalışmaya adını veren bu iki kavramı geniş bir perspektifte inceliyor. Sosyoloji disiplininin kurucularından Tönnies kitabında, beraberlik duygularının kök saldığı cemaatlerde “topluluk” ruhunun, bireyselliğin ön plana çıktığı cemiyetlerde “toplum” anlayışının kabul gördüğünü açıklıyor. Tönnies’e göre topluluklar birbirini ayıran her şeye rağmen bir arada kalırken toplumlar birbirini bağlayan her şeye rağmen ayrı duruyor. Tönnies bu iki zıt kolektif düzeni, “Birisi özü itibarıyla temel bir irade uyumuna dayanır, din ve örf tarafından geliştirilip büyütülür. Ötekisiyse uzlaşmaya dayalı biçimde bir araya gelen ve birleşen akılcı iradeye dayanır, siyasi mevzuatlarla güvence altına alınır, güttüğü politikalarla bu politikaların icazetini kamuoyu görüşünden elde eder” sözleriyle yorumluyor.

  1930 sonrası politik özne: Gençlik

  Akademisyen, siyaset bilimci Serap Yolcu Yavuz “Cumhuriyet Misyonerleri”nde 1930-1946 arasında genç neslin politik bir özne olarak görülmesini analiz ediyor. Kitapta öncelikle bahsedilen gençliğin yaş aralığına dikkat çeken Yavuz, gençlik ifadesinin zaman zaman ortaokul, lise ve üniversite eğitimi alan ya da yaş açısından bu döneme denk düşenleri tanımlamak için kullanıldığını, zaman zaman ise yaşça büyük olsa da yeni değerleri içselleştirebilenleri kapsayacak biçimde genişletilebildiğini söylüyor. Yavuz, sözlerine şöyle devam ediyor: “…Sosyal yapı içerisinde modernleşmeyle ‘politik özne’ye evrilen gençlik artık ‘yeni yurttaş’ kimliğine uygun biçimde inşa edilebilecek bir ‘nesne’dir. Türkiye’de 1930’lardam itibaren belirgin biçimde gençlik sorunsalı merkezi bir hal alır. Cumhuriyetin siyasal elitleri gençliği, ‘kurtarıcı, kurucu ve taşıyıcı’ vurgusuyla politik eğitim sürecine paralel biçimde özneleştirir.”

  Türkçe’de ilk kez yayımlananlar

  VBKY’nin 24. İzmir Kitap Fuarı’nda sundukları arasında ayrıca, yakın dönemde Türkçe’de ilk kez yayımlanan, İngiliz edebiyatının kurucularından Sir Philip Sidney’in “Astrophil ile Stella Soneler”i de bulunuyor. Bu kitapta soylu bir gencin büyük bir tutkuyla bağlandığı kadına karşı sonsuz hisleri sonelerle anlatılıyor. Yine Türkçe olarak ilk kez yayımlanan, Rusya’nın kırsal hayatındaki sosyal yaşamı gerçekçi bir üslupla ele alan Dimitri Vasilyeviç Grigoroviç’in “Balıkçılar”ı, 19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte değişen kırsal yaşam ekseninde, bir balıkçı ailesinin dayanışma ve sevgi çatısı altındaki dramatik öyküsünü okura ulaştırıyor.

  VBKY’nin okura sunduğu kitaplar:

  Edebiyat

  Veranda Öyküleri – Herman Melville

  Çalışanın Fizyolojisi- Balzac

  Astrophil ile Stella – Sir Philip Sidney

  Caz Çağı Öyküleri – F. Scott Fitzgerald

  Enoch Arden – Alfred Lord Tennyson

  1950’ler Türkiye’sinde Edebiyat Dergileri – Aslı Uçar

  Radikal Kitaplar – Osman Çakmakçı

  Balıkçılar – Dmitri Vasilyeviç Grigoroviç

  Dorian Gray’in Portresi – Oscar Wilde

  Küresel Roman: 21. Yüzyılda Dünyayı Yazmak – Adam Kirsch

  Felsefe

  Kara ve Deniz – Carl Schmitt

  Kişi ve Kutsal – Simone Weil

  Radikal Aydınlanma ve Modern Demokrasinin Kökenleri – Jonatha Israel

  Erdem Peşinde Bir Ahlak Teorisi Çalışması – Alasdair MacIntyre

  İktisat

  Borsa Risalesi: Hava Oyunları – Abidin Paşa

  Sanat

  Neşriyat- i Musiki – Gönül Paçacı Tunçay

  Müzikte Romantik Dönem Bestecileri – Serhan Bali

  Kesişimler

  On Dokuzuncu Yüzyılın Fırtına Bulutu – John Ruskin

  Tolstoy Gandhi Mektuplaşmaları – Mohandas K. Gandhi, Lev Nikolayeviç Tolstoy

  Tarih

  Sürgünde Muhalefet-Namık Kemal’in Hürriyet Gazetesi (2 cilt) – Namık Kemal, Ziya Paşa

  Kuruluş: Mekteb-i Sultani’den Galatasaray Spor Kulübü’ne Türkiye’de Futbolun Erken Çağı (1904-1907) – Melih Şabanoğlu

  Tanzimat ve Metatarih-Namık Kemal’in Tarih Anlatılarının Poetikası – Emrah Pelvanoğlu

  Cumhuriyet Misyonerleri / 1930-1946 Arası Türkiye’de Bir Politik Özne Olarak Gençlik İnşası – Serap Yolcu Yavuz

  İnsan ve Toplum

  İbn Haldun’un Mukaddime’sinde Maişet Yolları – Ozan Sağsöz

  Türkiye’de Paranoid Ethos – Doç. Dr. Murat Önderman

  Neden? Düşünce ve Davranışlarımızın Altında Yatan Nedenler – Charles Tilly

  Cemaat ve Cemi̇yet – Ferdinand Tönnies

  VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) hakkında

  Milli sanat yaşamımızı evrensel açıdan zenginleştirmek, kültürel değerlerimizi de yaygınlaştırarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla yayın hayatına başlayan VakıfBank Kültür Yayınları, nesillerdir büyük, güçlü ve köklü bir aile olarak yoluna devam eden, vakıf kültürünün bugünkü emanetçisi VakıfBank’ın bünyesinde 2018 yılında kuruldu. “Ve Benzersiz Kitap” ilkesiyle hareket eden VBKY, kitapseverlere beşeri bilimler ile klasikler ağırlıklı altyapısı güçlü ve edebi eserler sunuyor.

  Etiketler: » » » » » » »
  Share