logo

  TEMA Vakfı Turan Demiraslan Lisansüstü Burs Başvurusu

  TEMA Vakfı, Sayın Turan Demiraslan’ın gerçekleştirdiği eğitim bağışı kapsamında, TEMA Vakfı’nın amaçları doğrultusunda araştırma yapan ve araştırma / proje faaliyetlerini gerçekleştirmek için maddi desteğe ihtiyacı olan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim desteği sunmaktadır. Burs programı kapsamında, öğrencilerin desteklenmesinin yanı sıra, doğa koruma ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi de amaçlanmaktadır.

  Vakfın destek vereceği çalışmaların TEMA Vakfı’nın görüşlerinin geliştirilmesine, Vakfın yürüttüğü hukuki çalışmalara bilimsel zemin sağlamasına, doğa eğitimi alanındaki çalışmaları zenginleştirmesine, doğal varlıkların korumasına ve koruma stratejilerinin oluşturulmasına katkı sunması önceliklidir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere, 12 ay süreyle ile her ay 1.080 TL eğitim desteği sunulmaktadır.

  BAŞVURU KOŞULLARI

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Üniversitelerin yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı olmak.
  • Ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olmak ve araştırma projesini bir yıl içerisinde tamamlayacak olmak.
  • Orman ve kırsal kalkınma, çevre politikaları ve çevre eğitimi ile ilgili bir araştırma alanı ve tez konusu belirlemiş olmak. (Araştırma konuları ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir.)
  • Başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru bir şekilde 30 Eylül 2019 tarihinden önce e-posta yolu ile TEMA Vakfı’na ulaştırmak.
  • Başvuru koşullarının tümünün sağlandığı başvurular değerlendirilmeye alınacaktır.

  Araştırma Konuları

  Orman ve Kırsal Kalkınma

  • Toprak erozyonu, arazi bozulumu, çölleşme ile mücadele, sürdürülebilir tarım uygulamalarının ekolojik, ekonomik ve sosyal etkileri üzerine araştırmalar
  • Hassas toprak ve tarım uygulamaları ve Türkiye’deki uygulanabilirlik koşulları
  • Kuraklık, erozyon ve çölleşme riski yüksek alanların belirlenmesi ve sürdürülebilir yönetim planlarının geliştirilmesi
  • Gıda ve sürdürülebilir hammadde temini
  • Türkiye’deki doğal yaşlı orman ekosistemlerinin fito-sosyolojik yönden araştırılması
  • Doğal ormanlarda biyolojik çeşitlilik çalışmaları, korunan alan yönetimi
  • Sürdürülebilir toprak ve arazi yönetimi: Planlama, modelleme ve politika
  • Havzalarda su kirliliği, sucul ekosistemlere etkisi ve sulanan tarım topraklarının durumu

  Çevre Politikaları

  • Enerji demokrasisi
  • Toplumsal karar alma mekanizmalarında üstün kamu yararı analizi ve üstün ekosistem yararı analizi
  • Yenilenebilir enerjinin çevresel etkileri
  • İklim değişikliği ve gıda güvenliği
  • Tarım sistemleri ve çevre ilişkileri
  • Gıda güvenliği ve iklim değişikliği odaklı analizi, değerlendirilmesi
  • Mevcut/işletmedeki sanayi tesislerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi

  Çevre Eğitimi

  • Eğitim teknolojisi araçlarının doğa eğitiminde kullanımının araştırılması ve etkilerinin ölçülmesi
  • Çevre eğitimi etki değerlendirmesi için ölçek geliştirilmesi
  • STE(A)M / “Science for all” yaklaşımına göre doğa eğitim programı geliştirilmesi

  BAŞVURU BELGELERİ

  Aşağıdaki ilk iki bağlantıda bulunan formların eksiksiz bir şekilde doldurularak tüm belgelerin Pdf dosya formatında burs@tema.org.tr adresine gönderilmesi gereklidir.

  • Başvuru Belgesi
  • Araştırma Önerisi Formu
  • Güncel Fotoğraflı Özgeçmiş
  • Güncel Tarihli Öğrenci Belgesi
  • Güncel Tarihli Transkript (Not Dökümü Belgesi)
  • Tez danışmanı onaylı ders aşamasını bitirip çalışacağı tez konusunu bildiren belge

  TEMA Vakfı Turan Demiraslan Lisansüstü Burs Başvurusu ayrıntıları için tıklayınız

  Etiketler: » » » »
  Share