logo

  Proje okullarındaki yöneticilere başvuru hakkı tanınmalıdır

  Eğitim-Bir-Sen, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, halen proje okullarında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan dört veya sekiz yıllık görev süresi sona erecek olanlara, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde eğitim kurumlarına yeniden ve ilk defa görevlendirme için başvuru hakkı tanınmasını talep etti.

  Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı eğitim kurumlarına yeniden ve ilk defa yönetici görevlendirmeleri takvimi ilan edilmiş olup Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde eğitim kurumlarına yeniden ve ilk defa görevlendirme yapılacaktır. Ancak bahse konu yönetmelik hükümleri çerçevesinde görevlendirmesi yapılmış iken görevlendirildiği eğitim kurumu, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde proje okulu olarak belirlenen kurumların yöneticileri, diğer eğitim kurumlarına yeniden ve ilk defa görevlendirme için başvuru yapamamaktadırlar.

  Bu durumda olan yöneticilerin, görevlendirildikleri eğitim kurumlarının proje okulu olarak belirlenmesinde kendi istek ve iradelerine bakılmadığı, proje okulu belirleme sürecinde kendilerine yöneticilik görevinin devamı ve sona erdirilmesi noktasında bir tercih hakkı tanınmadığı, Bakanlığın tek yanlı tasarrufuyla bu konuma düştükleri dikkate alındığında, kendilerine eğitim kurumlarına yeniden ve ilk defa görevlendirme için başvuru hakkının tanınması hukuki belirlilik, kazanılmış haklara riayet ve haklı beklenti ilkelerinin doğal sonucudur.

  Aksi hâlde söz konusu yöneticiler, kendi tercih ve iradeleri dışında idarenin tek yanlı tasarrufu sonucu ortaya çıkan bir hak kaybı ve mağduriyet yaşamış; Bakanlık da, yöneticisi olduğu eğitim kurumunu proje okulu hâline getirebilecek yetkinlikte yöneticilerinin bilgi ve tecrübelerinden mahrum kalmış olacaktır.

  Bu nedenle, Bakanlık, halen proje okullarında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan dört veya sekiz yıllık görev süresi sona erecek olan yöneticilerin, eğitim kurumlarına yeniden ve ilk defa görevlendirme için başvuruda bulunma haklarını tesis etmelidir.

  Bakanlığa yapılan başvuru için tıklayınız

  ebs.org.tr

  Etiketler: »
  Share