logo

Okul Aile Birliği ve Eğitime Katkıları


Bülent Gümüştaş
gumustasbulent@gmail.com

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çok yönlü olarak gelişimini sağlayarak, topluma ayak uydurmalarını sağlamak okulların ve velilerin en büyük amaçlarıdır. Fakat okul ve velilerin bu amaçları tek başlarına gerçekleştirmeleri kolay olmamaktadır. Öğrenci başarısı için iyi bir okul-aile –öğrenci işbirliği gereklidir ve bunlar arasında etkili bir iletişim sağlanmalıdır. Okul –aile –öğrenci arasındaki işbirliğini geliştirerek iletişimi güçlendirmek ve bunları daha dinamik hale getirmek amacıyla okul-aile birlikleri oluşturulmaktadır. Öğretmen ve veliler ,çocukları iyi tanımalı ve onlarla iletişim kurarken çok dikkatli olmalıdırlar. Bunun yanında öğrencilerin başarılarını artırmak ve öğrencilerin disiplin sorunlarını ortadan kaldırmak için öğretmen ve veliler sürekli etkileşim ve iletişim halinde olmalıdırlar

Bireyler, dış dünya ile sürekli iletişim ve etkileşim halinde bulunmaktadırlar. İletişim sayesinde hayatı öğrenmekte ve sosyal yaşamın etkili bir parçası olabilmektedirler. Çocuklarıyla ilk iletişim kuran ve onları hayata hazırlayan kişiler anne-babaları yani velileridir. ‘‘Çocukların ilk ve en etkili öğretmenleri anne –babalarıdır.’’ Özellikle okul öncesi dönemde, anne-babaların çocuklarına yönelik ilgi ve tutumları, onlarla iletişim şekilleri, çocuklarına verdikleri eğitim, çocukların kişilik gelişimini önemli bir temelini  oluşturmakta ve hayatlarının devamında ekleyecekleri bütün kişilik özellikleri için kaynak oluşturmaktadır.Kişilik gelişiminde kritik dönem olan okul öncesi dönem başarılı bir şekilde tamamlanır ise, ilerleyen dönemler başarı düzeyi artacaktır. Aileler, çocuklarının toplumsal hayata uyum sağlamaları,sağlıklı bir kişilik gelişimi sağlamaları ve eğitim-öğretimden faydalanmaları için okula göndermektedirler. Asıl önemli olan  çocuklarını okula gönderdikten sonra onlarla iletişimini koparmamalı, kendileri de eğitim sisteminin birer parçası olarak görmelidirler. Çelenk (2001: 30) ‘in yaptığı bir araştırmaya göre öğretmenlerin; “okul ile işbirliği içinde çocuğu ile ilgilenen velilerin okul başarısını olumlu yönde etkilediği, çocuğu yanlış bir yönlendirmeden korumak, öğretmen-aile çelişkisini önlemek amacıyla velilerin okul tarafından eğitilmelerinin gerekli olduğu” görüşünde oldukları saptanmıştır

Özellikle velilerin okul aile birliğine yönelik olumsuz algılarını, veli-öğretmen –yöneticilerin birbirlerine karşı yanlış tutumlarını veli-öğretmen-yöneticilerin kendi aralarında sağlayacağı olumlu iletişim ve koordinasyonu sağlayarak kırabilir ve bu olumsuz algıları olumlu motivasyona çevirebilirler.

Okul-aile birliği yönetmeliğinin amacı, okul-aile birliklerinin kuruluşu, işleyişi, görevi, yetki ve sorumluluklarının usul ve esaslarını düzenlemektir. Yönetmelikte okul-aile birliği oluşturulması, işleyişi, etkinlikleri, sağladıkları maddi kaynaklar, bağışların kabulü, harcanması, işletme, kira yetkileri, harcama ve denetlemeye ilişkin kurallar belirtilmiştir. Okul aile birlikleri; okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen kurulun da seçilen bir öğretmen ve dört veli olmak üzere yedi kişiden oluşturulmaktadır

Okul aile birlikleri, eğitim etkinliklerini gerçekleştirirken ciddi manada finansmana ihtiyaç duymaktadır. Eğitim işi hem zahmetli hem de pahalı bir süreçtir.Okul aile birlikleri ; bireyler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkları ortadan kaldırmak, bireylerin öğrenme ortamlarını düzenlemek ve onlara çeşitli eğitici, eğlendirici etkinlikler sunma konularında finansmana gerek duyulmaktadır. Eğitim – öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi  her şeyden önce yeterli parasal kaynakların sağlanması, arttırılması,dengeli biçimde bölüştürülmesi ve eldeki kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Eğitim kurumlarının amaçlarını gerçekleştirebilmeleri, bugün ve gelecekteki faaliyetlerini etkin ve sürekli olarak başarılı bir şekilde yürüterek nitelikli eğitim sunmaları, gereksinim duydukları fonları sağlamalarına bağlıdır. Bu da finans işlevinin ve Okul Aile Birliğinin etkin ve verimli görev yapmasının, okulun diğer işlevleri içindeki önemini göstermektedir.

Bülent GÜMÜŞTAŞ
Eğitimci / Yazar

Etiketler: » »
Share

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • 3 Bilinmeyenli Denklem

  21 Ocak 2020 Genel, Güncel, Haberler, Köşe Yazarları, Manşet, Teknoloji

  X,Y,Z… Latin alfabesinin son harfleri… İnsan neslinin de son 3 kuşağı…3 bilinmeyenli çözülmesi zor bir problem gibi insan neslinin de anlamlandırması güç son 3 kuşağı… Hele bir de öyle bir kuşak var ki ailenin son şımarık çocuğu gibi o da tabiri caizse neslin en son şımarığı: Z kuşağı…2000 ve sonrası dünyaya gelenler…“Dijital/kristal kuşak”…       Anne babaları tarafından saçlarına bir tek yağmur damlası düşürülmeyen; iki adımlık mesafelere arabayla götürülen; “susadım” bile demeden ağızlarına su şişesi dayatı...
 • Soğuk Beyazın Şehri Sarıkamış: 1

  13 Ocak 2020 Genel, Güncel, Haberler, Köşe Yazarları, Kültür-Sanat, Manşet

  Geçen yılda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü temsilen katıldığımız Sarıkamış Şehitlerini anma programına bu yıl da okullarımızda görev yapan okul müdürü ve müdür yardımcılarından oluşan bir ekip ile katılmak nasip oldu.Evlere bak ne kadar küçük Sabiha Gökçen’den bindiğimiz uçağımız Kars’taki Harakani Havaalanına inecekti. İnişe geçmeye yakın geçtiği anonsta Kars’ta havanın - 14 derece olduğu bilgisini veriyordu. Bulutların içinden çıktıktan sonra arka koltukta oturan bayan yolcu yanında oturan muhtemelen eşi olan yolcuya ‘Evlere bak ne k...
 • Eğitimin Lokomotifleri

  02 Ocak 2020 Güncel, Haberler, Köşe Yazarları, Manşet

  Her alanda olduğu gibi eğitimde de Lokomotifler olmalı ve bu Lokomotif ler çağın gereksinimlerini karşılayabilecek donanıma sahip olmalıdırlar. Lokomotif ne kadar güçlüyse vagonların taşıyacağı yük de ona göre olur. Hatta bu Lokomotifler öyle çağdaş olmalı ki neyi taşıdığını, nereden taşıdığını, nereye taşıyacağını çok iyi bilmelidirler. Şimdi asıl sorumuza gelelim.Kimdir bu eğitimin lokomotifleri?Gerek eğitim camiasına gerekse eğitim camiasının dışan kalanlara sorun büyük bir ihtimalle aynı cevabı alırsınız. Siz okuyucularımızın da şu ...
 • Sosyal Medyada Etik

  28 Aralık 2019 Faydalı Bilgiler, Genel, Güncel, Haberler, Köşe Yazarları, Manşet, Teknoloji

  İnternet üzerinden yeni medya aracılığıyla eş zamanlı paylaşıma imkân vermesi bakımından sosyal medya, özellikle mobil telefonlar sayesinde zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldırmıştır. İşlevi her geçen gün büyüyen ve gelişen bir mecra olarak sosyal medya, maalesef bu büyüme karşısında kurallarını ve etik ilkelerini tam olarak oluşturamamıştır. Sosyal medyanın belki de en büyük problemi, “Bu hızlı büyümesi karşısında kendi içerisinde etik kurallarını oluşturabiliyor mu?” sorusudur. Bu soruya ne yazık ki hayır cevabını veriyoruz.Sosyal Me...