logo

  Milli Mücadelenin 100. Yılı Temalı Resim Yarışması

  Yarışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır. Yarışmaya katılacak çalışmalar, bireysel çalışma şeklinde veya bir proje ekibi tarafından (tuval, kağıt vb.) üzerine yapılmış olarak yarışma komisyonuna sunulacaktır. Ayırımcılığa, kin ve nefrete, hakarete ve saldırganlığa neden olacak eserler değerlendirmeye alınmayacaktır..

  MİLLİ MÜCADELENİN 100.YILI TEMALI RESİM YARIŞMASI

  KAPSAM

  Yarışma, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine açıktır. Yarışmaya katılacak çalışmalar, bireysel çalışma şeklinde veya bir proje ekibi tarafından (tuval, kağıt vb.) üzerine yapılmış olarak yarışma komisyonuna sunulacaktır. Ayırımcılığa, kin ve nefrete, hakarete ve saldırganlığa neden olacak eserler değerlendirmeye alınmayacaktır..

  Yarışma sonucunda dereceye giren çalışmalar, 8-10 Mayıs 2019 tarihlerinde sergilenecektir.

  BAŞVURU
  • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  • Yarışmaya katılan çalışmaların daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.
  • Yarışmaya komite üyelerinin yakınları başvuramaz.
  • Çalışmalar, serbest ölçü ve teknik ile (Yağlıboya, karakalem, guaş, akrilik, Computer design, Photoshop, Corel Draw, Adobe illustratior,) yapılabilir.
  • Eserin adını, temasını ve hikâyesini kısaca açıklayan bir yazı, (yazının altında yarışmacının adı, soyadı, imzası, e-posta adresi, telefon numarası kapalı bir zarf içinde sunulacaktır.)
  • Yarışmacılar, 13 Nisan 2019 tarihine kadar “baharsenligi.cbu.edu.tr” adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gereklidir.
  • Çalışmalar, Uncubozköy Kampüsünde Öğretim Görevlisi Gürol YERALTI’ya Muradiye Kampüsünde ise Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’ne teslim edilecektir.
  • Yarışma sonucu seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler kesin olup, itiraz halinde ikinci defa değerlendirme yapılmayacaktır.
  • Seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
  • Yarışmaya çalışma gönderen yarışmacılar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
  • Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş yarışmacı/yarışmacılar tarafından üstlenilecektir.
  DEĞERLENDİRME

  Çalışmalar yukarıda belirtilen şartlarda hazırlanarak 8-10 Mayıs 2019 tarihlerinde sunulmak üzere hazırlanacaktır. Yarışmacıların final değerlendirmelerinde sunumları ile birlikte komisyon tarafından ilan edilen yarışma alanında hazır olmaları gerekmektedir.

  Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan yarışmacılar final günü belirlenecek, ayrıca “baharsenligi.cbu.edu.tr” adresinden de duyurulacaktır.

  PUANLAMA

  Yarışmaya katılan eserler “teknik nitelikleri”, “estetik ilkelere uyumlulukları” ve “anlatım ya da dramatik özellikleri” bakımından üç ana kategoride değerlendirileceklerdir. Değerlendirme bu üç ana kategorinin en yüksek 100 üzerinden her birinin ağırlıklı puanlandırılmasının toplamı esasına dayanacaktır. Toplam puan, teknik nitelik puanının %20’sinin, estetik ilkelere uyumluluk puanının %40’ının, anlatım ya da dramatik özellik puanının %40’ının toplanmasıyla hesaplanacaktır. En yüksek puanı alan eser birinci ilan edilir.

  • Teknik nitelik puanını belirleyen hususlar şunlardır:
   • Ele alınan tekniğin, doğru kullanılıp kullanılmadığı, (boyanın kalınlığı, inceliği, sürülme yönü, kullanılan efektler vb.)
  • Estetik ilkelere uyumluluk puanını belirleyen hususlar şunlardır:
   • Kompozisyon unsurları arasında oran – orantı, boyut ilişkileri, asimetri veya simetri kullanımı,
   • Eserin genel renk, ton ve kontrast özellikleri,
   • Perspektif ve derinlik algısı
  • Anlatım ya da dramatik özellikler puanını belirleyen hususlar şunlardır:
   • Eserin neyi anlattığının belirginleştirilmesi (Eserin bir ismi olacak ve bir cümle ile teması açıklanacaktır.),
  ÖDÜLLER

  Yarışmaya katılacak yarışmacıların Manisa’ya ve yarışmanın yapılacağı mekâna ulaşım giderleri ile konaklama ücretleri yarışmacının kendisine aittir. Ödül töreni 10 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak, yeri ve saati “www.mcbu.edu.tr” adresinden ilan edilecektir.

  Ödüller takım adına takım liderine verilir. Ödülün takım içinde dağılımı takım üyelerinin sorumluluğundadır. Ödüllerden doğabilecek her türlü vergi ve yükümlülükler yarışmacı/yarışmacılara aittir. Ödül alan projenin yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olmadığı veya projenin başka bir kişiye ya da kuruma ait olduğunun saptanması halinde ödül bu yarışmayı düzenleyen kurum tarafından kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır. Tüm yarışmacılara katılım belgeleri verilecektir. Dereceye değer proje bulunamazsa ödül verilmez. Projenin ödüle layık olup olmadığının takdiri ise jüri üyelerine aittir. Herhangi bir dereceye layık projenin olmaması halinde diğer projelerin dereceleri yükseltilmez.

  Birinciye 1500 TL, İkinciye 1000 TL, Üçüncüye 500 TL takdim edilecektir.

  ULAŞIM VE KONAKLAMA

  Yarışmacıların Manisa’ya ulaşımı ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

  SON BAŞVURU TARİHİ

  13 Nisan 2019 saat 17:30’dan sonra sunulan projeler kabul edilmeyecektir.

  http://baharsenligi.cbu.edu.tr/Yarismalar/Resim

  Etiketler: » »
  Share