logo

  Mesleki Çalışma Dönemlerinde Ek Ders Ödemesi

  Bilindiği üzere MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da öğretmenlerin mesleki çalışma dönemlerinde haftalık 15 saatlik bir ek ders ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır. Daha öncesinde; “(3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir” şeklinde olan hüküm 28.11.2019 – 1180 Sayılı CB Kararı ile : Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle çalışma sürelerinde bir öğretim yılında 4 haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir’’ şeklinde değiştirilmiştir.

  Burada şunu da açıklamak yerinde olacaktır. Daha önceki hüküm uygulama ile örtüşmemekte veya hükmün yazımında bir hata bulunduğu görülmektedir. Şöyle ki aynı kararda ders yılı ‘’derslerin başladığı günden derslerinin bittiği güne’’, öğretim yılı ise ‘’derslerin başladığı günden bir sonraki öğretim yılında derslerin başladığı güne kadar olan süre’’ olarak tanımlanmıştır. Yani öğretim yılı ders yılının tamamı ile birlikte yaz tatilini ve sonraki sene okul açılmadan önceki eylül ayı mesleki çalışma dönemini de içerisine almaktadır.

  Buradaki hata neydi? Değiştirilen hükme bakıldığında öğretim yılı başında ve sonunda ibaresinden ne anlaşılmaktadır fakat uygulama nasıldır?

  Hüküm açık olarak öğretim yılı başı ve sonu demekteydi. Öğretim yılı başı demek okulların açıldığı hafta, sonu ise o senenin eylül ayı mesleki çalışma dönemi yani okulların bir sonraki sene açılışından önceki hafta/haftalardır. Bu durumda haziran ayı dönemindeki mesleki çalışmaların burada yer almadığı görülmekle birlikte bu durum yıllarca dikkate alınmamıştır. Eski hükmün uygulanışı ile hüküm arasındaki farklılık hükümdeki ibarenin ‘’ders yılı bitiminden temmuz ayına kadar ve öğretim yılı sonunda eylül ayı başlangıcından okulların açılışına kadar’’ ibaresi ile düzeltilebilirdi. Düşüncemizi doğrulayan bir husus MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları başlıklı 38. maddesinin 1. fıkrası hükmüdür.

  MADDE 38 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon alanlarında, bilgi ve görgülerini artırmak, yeni beceriler kazandırmak, eğitim ve öğretimde karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına göre plan ve programları hazırlamak ve uygulamak amacıyla derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına kadar; yıl içinde ise yıllık çalışma programında belirtilen sürelerde mesleki çalışma yapılır.

  Görüleceği üzere buradaki kural yukarıda bahsettiğimiz açıklamayı desteklemekte ve hatayı da ortaya koymaktadır. Artık yeni hükümle ilgili değerlendirmelerimize geçelim.

            Soru:Yeni düzenleme ile öğretmenlerin bir öğretim yılı içerisindeki mesleki çalışma dönemlerinde alacakları ek derslerde artış olmuş mudur?

  Cevap:Hayır olmamıştır. Zira yukarıda görüleceği üzere önceden 2+2 hafta şeklinde ve öğretim yılı başı ve sonu olarak belirtilen mesleki çalışma faaliyetleri ücret ödemesi, öğretim yılı içerisinde dağıtımı farklı olabilecek şekilde yine 4 hafta olacağı belirtilmiştir. Yani toplam ücret ödenebilecek sürede dolayısıyla ödenebilecek üst sınırda herhangi bir artış olmamıştır. Sadece yeni uygulamaya geçen ders yılı içerisindeki ara tatil/mesleki çalışma dönemlerinde ek ders ücreti ödenebilmesinin yasal dayanağı oluşturulmuştur.

  Fakat burada şuna dikkat çekmek gerekmektedir. Bu uygulama aynı zamanda bir sorun da doğurmaktadır. Şöyle ki; öğretim yılı bilindiği üzere derslerin başladığı gün başlamakta 1. dönem ara tatili, 2. dönem ara tatili, okulların kapandığı günden temmuz ayının ilk iş gününe kadar olan süreyi ve eylül ayının 1’inden okulların açıldığı güne kadar olan süreyi kapsamaktadır. Yani bir yıl içerisinde mesleki çalışma yapılan tüm süreleri kapsamaktadır. Bu durumda 1 ve 2. dönem ara tatil/mesleki çalışma dönemlerinde ek ders ücreti ödenen bir öğretmen eğer haziran ayı mesleki çalışma dönemi de 2 hafta olursa bu ücretleri tam alacaktır. Lakin yukarıdaki hüküm öğretim yılı içerisinde 4 hafta ile sınırlandırıldığından bu durumda eylül ayında yapılacak mesleki çalışmalarda ücret alamayacaktır.

  Not: Hatırlanacağı üzere eskiden de haziran ve eylül aylarındaki mesleki çalışma dönemlerinin 2 haftayı aşan sürelerinde öğretmenlere herhangi bir ödeme yapılmazdı.

  Etiketler:
  Share