logo

  Efeler Belediyesi Logo Yarışması

  Efeler Belediyesi logosunu yenilemek üzere bir yarışma açtı. Ağustos Ayı başında Belediye Meclisi’nin onayladığı yarışmanın şartnamesi yayınlandı.

  Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, hızla gelişen Efeler’in önemli kültürel değerlerinin yanısıra, sosyal yapısı, eğitim altyapısı ile “Marka Kent” olma çalışmalarına yeni bir logo tasarımı ile katkı koymak istediklerini söyledi. Atay, 2014 yılında kabul edilen belediye logosunun değiştirilmesi konusunda gelen yurttaş taleplerinin dikkate alındığını belirtti. Belediye Meclisi’nin de bu yönde bir karar alarak yarışma düzenlenmesine onay verdiğini hatırlattı.

  BİRİNCİYE 20 BİN LİRA ÖDÜL

  Efeler Belediyesi’nin açtığı yarışma şartnamesinde özgün, dikkat çekici, akılda kalıcı bir logo beklentisi de dile getirildi.

  Şeffaflık ilkesi gereği Efeler Belediyesi ve Efebel Şirketi çalışanlarının yarışmaya katılamayacağı kararı alındı. Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce başka yarışmaya katılmamış olması şartı da getirildi.

  Yarışmada, birinci seçilecek esere 20 bin lira, 2. ve 3’lüğe ise 5’er bir lira para ödülü verilecek.

  Yarışmaya katılmak isteyenler 13 Eylül 2019 tarihine kadar eserlerini Efeler Belediyesi’ne ulaştıracaklar. Seçici Kurul, 16 – 20 Eylül arasında eserleri değerlendirecek.

  Daha sonra bu eserler 23 -29 Eylül arasında www.efeler.bel.tr adresinde ve Belediye Binası giriş katında halk oylamasına sunulacak.

  Sonuçlar ise 30 Eylül’de ilan edilecek.

   

  T.C.EFELER BELEDİYESİ
  LOGO TASARIMI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

  ‘EFELER BELEDİYESİ YENİ LOGOSUNU ARIYOR’

  A-) DAYANAK

  Efeler Belediye Meclisi’nin 01.08.2019 tarihli 102 sayılı kararına istinaden düzenlenen yeni bir logo tasarlanmasına ilişkin yarışma.

  B-) YARIŞMANIN KONUSU

  Efeler İlçesinin temsil ettiği değerleri ve zenginlikleri ifade edecek, Efeler’in tarihi, sosyolojik, fiziksel ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, öncü belediyecilik hizmetleriyle örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışını yansıtacak, Efeler Belediyesi’nin kurum kimliğinde kullanılmak amacıyla düzenlenen, evrensel değerlerle üretilmiş, işlevsel nitelikte ve akılda kalıcı görsellikte özgünlogo tasarım yarışmasıdır.

  C-) AMAÇ

  Efeler’in kimlik unsurlarının ve değerlerinin doğru yansıtılması,
  yönetim felsefesinin ve ilçe karakterinin yalın bir anlatımla logo aracılığı ile ifade
  edilmesi öncelikli amaçtır. Bu amaç, Efeler’i model oluşturacak bir marka şehir
  haline getirmenin kurumsal iletişim düzeyindeki en önemli adımınıoluşturmaktadır.

  D-) LOGODAN BEKLENTİLER

  Efeler ilçesinin kimliğini ifade edecek olan logonun; Efeler’in ilçe olarak
  kaydettiği gelişmeleri, tarihini ve kültürel değerlerini, Efeler Belediyesinin ilke, değer ve atılımlarını, geniş vizyonunu, şeffaf ve katılımcı yapısını, halk ile kurduğu derin, yakın ilişki ve diyaloğu yansıtması beklenmektedir.

   

  E-) DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

  Logo, Efeler İlçesinin kimliği ve Efeler Belediyesi’nin vizyonunu yansıtacak şekilde; özgün, dikkat çekici, akılda kalıcı ve işlevsel kullanıma uygun bir biçimde tasarlanıp oluşturulmalıdır. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Tüm çalışmalar kavramsal yaklaşım ve estetik bütünlük açısından değerlendirilecektir. Tasarımda ‘T.C. Efeler Belediyesi’ ve ‘2014’ ibareleri yazılı olarak kullanılacaktır. Logo, kavramsal olarak amaca uygun tasarlanmış bir simge veya bunların birleşiminden oluşabilir.

   

  F-) LOGONUN KULLANIM ALANLARI

  Yarışma sonunda seçilecek logo tasarımı Efeler Belediyesi’nin tanıtımına yönelik etkinliklerde, belediye birimlerinde, fuar ve toplantılarda, belediyeye ait her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda ve sair tüm kurumsal faaliyetlerde kullanılacaktır. Tasarımda, kullanım alanlarındaki malzeme ve çeşitlilik öncelikli olarak göz önüne alınmalıdır.

   

  G-) KATILIM İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR

  1. Yarışma 18 yaşını doldurmuş herkese açıktır.
  2. Efeler Belediyesi ve Efebel A.Ş. çalışanları, düzenleyici ve seçici kurul üyeleri ile bu kişilerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar. Şeffaflık ilkesi gereği yarışmaya katılıp dereceye girmiş olsalar dahi nakdi para ödülünü alamazlar.
  3. Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilir.
  4. Yarışmaya sunulan eserler Efeler Belediyesi’ne özel olarak tasarlanmalıdır. Çalışmaların özgün olmaları, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olmaları, yerli ve yabancı vektör – illüstrasyon arşivlerinden faydalanmamaları, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir.
  5. Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı bırakılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımlara ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek ve bu durumda Efeler Belediyesi’nin yeni bir logo seçme imkanını peşinen kabul edilecektir.
  6. Katılımcılar, Efeler Belediyesi Logo Tasarım Yarışmasına katılımlarından dolayı herhangi bir ücret ödemeyecek ve herhangi bir ücret talep edemeyecektir.
  7. Efeler Belediyesi seçilen tasarım üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir, istenilen değişiklikler için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. Katılımcılar bu hükümleri peşinen kabul etmiş sayılır.

   

  H-) KATILIM İÇİN TEKNİK KOŞULLAR

  1. Her tasarım A4 (21 x 29,7 cm) ebadında, 250 gr mat kuşe kağıtbeyaz zemin üzerine uzun kenarı 15cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kağıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Sayfanın arka kısmında yarışmacının 6 harf veya rakamdan oluşan rumuzu yer alacaktır. Çalışmalar paspartusuz biçimde, karton, fotoblokvb malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kağıda basılmış şekilde teslim edilecektir. Teslim koşullarına uymayan logolar elenecektir.
  2. Tasarımlar ayrıca vektörel çizim tabanlı programlardan birinde hazırlanmış çalışmalar halinde 300dpi CMYK renk formatında, JPEG ve PDF olarak CD’ye kaydedilmiş şekilde CD’nin üzerine rumuz yazılarak teslim edilecektir.
  3. Yapılan çalışma ile ilgililogoyu anlatan, A4 sayfasını geçmeyecek şekilde hazırlanacak detaylı açıklama metninin üzerine rumuz yazılarak tasarımla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
  4. Gönderilen eserler yarışmadan sonra iade edilmeyecektir.

   

  İ-) GÖNDERİM İÇİN POSTALAMA KOŞULLARI

  1. Katılımcılar her bir tasarım için 2 adet belge zarfı kullanacaklardır.
  2. Söz konusu belge zarfları; tasarımın anlatım metni,A4 baskısı ve CD’nin yer aldığı tasarım zarfı ile başvuru formunun yer aldığı başvuru zarfıdır.Yarışmaya katılmak isteyenler başvuru formunu www.efeler.bel.tr internet sayfasından indirebilirler.
  3. Rumuz ile katılım şeffaflık ilkesinin bir gereğidir. Katılımcılar her zarfın üzerine 6 harf veya rakamdan oluşan bir RUMUZ yazacaklardır. (Örnek; XYZ123, ABCDEF, 123456 vb gibi)
  4. Zarfların ve tasarımların üzerinde isim, imza veya ayırıcı hiçbir işaret bulunmayacaktır. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılacaktır.
  5. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar her eser için ayrı tasarım zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdırlar. 3 ayrı tasarım zarfı, tek bir postalama zarfı içinde gönderilebilir.
  6. Yarışmaya katılmak isteyenler eserlerini 13.09.2019 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Efeler Belediyesi adresine posta veya kargo yoluyla ulaştırmış olmalıdır. Gönderimde postaya verilen tarih değil, teslim tarihi esas alınacak olup 13.09.2019 Cuma günü saat 17:00’dan sonra teslim edilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
  7. Postadaki gecikme ve hasardan Efeler Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

   

  J-) KULLANIM KOŞULLARI VE TELİF HAKLARI

  1. Katılımcı, dereceye giren eserinin tam kullanım hakkını süresiz olarak Efeler Belediyesi’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak katılımcı, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince yarışmaya gönderdiği eserin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Efeler Belediyesi’ne tam yetki/lisans verdiğini peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.
  2. Ödül kazanan eserler Efeler Belediyesi’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, matbu ürünler, pankart, afiş vb ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir.Bu bağlamda katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
  3. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Efeler Belediye Başkanlığı kararlarının tamamını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

   

   

  K-) ÖDÜL

  1. Ödüller hak sahiplerine Efeler Belediyesi’nin belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.
  2. Yarışma ödülleri aşağıdaki gibidir.

   

  Birincilik Ödülü:20.000 TL

  İkincilik Ödülü:5.000 TL

  Üçüncülük Ödülü:5.000 TL

   

  L-) DEĞERLENDİRME VE SEÇİCİ KURUL

  Değerlendirme iki aşamadan oluşmaktadır.

  1. Seçici Kurul Değerlendirmesi

  1.1. Seçici Kurul; dereceye girmeye hak kazanan ilk üç logoyu belirler. Tasarımlar; kenti ifade edecek özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına ve kriterlerine uygunluk üzerinden değerlendirilecektir.

  1.2. Seçici Kurul üyeleri Efeler Belediyesi tarafından daha sonra belirlenecektir.

   

  1. Halk Oylaması

  2.1. Seçici Kurul tarafından belirlenmiş olan ilk üç logowww.efeler.bel.tr adresinde ve Belediye binası giriş katında kurulacak seçim standında 23 – 29 Eylül2019 tarihleri arasında halk oylamasına sunulacaktır.

  2.2. 30.09.2019 tarihinde oylama sonucunun ardından birinci, ikinci ve üçüncü seçilen tasarımlar açıklanacaktır.

   

   

  M-) YARIŞMA TAKVİMİ

   

  Yarışma İlan Tarihi: 19.08.2019

  Son Teslim Tarihi: 13.09.2019

  Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 16-20 Eylül 2019

  Halk Oylaması Tarihleri: 23-29 Eylül 2019

  Sonuç İlan Tarihi: 30 Eylül 2019

   

   

  N-) İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI

  Katılımcılar tasarımlarını bu şartnamenin ‘GÖNDERİM VE POSTALAMA KOŞULLARI’ başlığında anlatıldığı biçimde hazırlayıp aşağıdaki adrese göndereceklerdir.

  Adres:

  T.C. Efeler Belediyesi – Logo Yarışması

  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

  Yedi Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No:5 Efeler / AYDIN

   

  Diğer İletişim Bilgileri

  Telefon: 444 80 09 – 1130

  Web: www.efeler.bel.tr

  E-Posta : logo@efeler.bel.tr

   

  EFELER BELEDİYESİ LOGO TASARIMI YARIŞMASI teknik şartnamesini indirmek için tıklayınız.

  Yarışma başvuru formu için tıklayınız.

  Ayrıntılar için tıklayınız

  Etiketler: » »
  Share