logo

  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması

  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması. Aileden başlayarak toplumda iyiliği yaymak, sevgi, şefkat ve merhamet gibi değerlerimize dair farkındalık oluşturmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca “Ailemde İyilik Var” konulu “Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması”düzenlenmektedir. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması başladı. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması Son Başvuru Tarihi 10/04/2019.

  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
  Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması Şartnamesi
  AMAÇ
  Anayasa’nın 136. Maddesi ile “Toplumu din konusunda aydınlatma” görevi Diyanet İşleri Başkanlığına
  verilmiştir. Kurumumuz 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un
  7. Maddesi gereğince “Aile, kadın, gençlik ve toplumun diğer kesimlerine yönelik dinî konularda aydınlatma
  ve rehberlik yapma” görevini yerine getirmektedir.
  Diyanet İşleri Başkanlığı aileye yönelik misyonu ışığında aile kurma, aile olma ve aileyi koruma bağlamında
  toplumun bütün katmanlarına yönelik önemli yaklaşımlar geliştirmektedir. Bu bağlamda Başkanlığımızca
  aile konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik “Ailemde İyilik Var” temasıyla;
  – Aileden başlayarak toplumda iyiliği yaymak; sevgi, şefkat ve merhamet gibi değerlerimize dair
  farkındalık oluşturmak,
  – Aile içi iletişimin ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, aile bağlarının güçlendirilmesine katkı
  sağlamak,
  – Toplumda iyi aile örneklerini ön plana çıkarmak,
  – Milli ve manevi değerlerin yansıtıldığı eserlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla ulusal düzeyde
  fotoğraf ve kısa film yarışması düzenlenecektir.
  KATILIM
  Jüri Üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışında, 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açıktır.
  Haklarında çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
  yarışmaya katılamazlar.
  GENEL KATILIM ŞARTLARI
  • Yarışma bütün sanatseverlere açık olup katılım ücretsizdir.
  • Eserlerin 2 (iki) DVD ye yüklenip Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve
  Dini Rehberlik Daire Başkanlığı (Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/B-108
  Çankaya/ANKARA) adresine başvuru tarihinin son gününe kadar ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru
  tarihinden sonra gelen eserler dikkate alınmayacaktır.
  • Katılımcı, eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu veya kendisine ait olmayan eserlerin sahiplerinden
  izinlerinin alınmış olduğunu belgelendirir. İzin alınmaksızın başkasına ait eserlere ilişkin görüntülerin
  tamamen ya da kısmen kullanılması, kural ihlali sayılır.
  • Yarışmaya gönderilen eserlerin, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri
  kabul edilir. Bu bağlamda eser sahipleri aşağıda bulunan Telif Formunu doldurarak imzalayacaklar ve
  eserle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığına göndereceklerdir. Telif Formunu doldurup göndermeyenlerin
  eserleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Yarışmaya gönderdiği eser üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye
  ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında
  kural ihlali işlemi uygulanır.
  • Kural ihlali yapanların ödülleri iptal edilerek iade etmesi istenir, bu durum diğer ödül almış ve/veya
  alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
  • Düzenleme Kurulu, yarışmaya gönderilen eserlerin üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını
  katılımcıdan isteyebilir.
  • Yarışma sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme
  kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.
  KISA FİLM YARIŞMASI TEKNİK ŞARTLARI
  • Yarışmaya katılacak kısa filmlerin süresi en fazla 15 (on beş) dakika ile sınırlıdır.
  • Kısa filmlerin sonunda “DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI” ifadesi ve “Diyanet İşleri Başkanlığı
  Logosu” yer alacaktır.
  • Kısa filmlerde gösterilen ve telif alınması gereken bütün görsellere (canlı/cansız) ait izinler, eser sahibi
  tarafından belgelendirilir. Başkanlık tarafından daha sonra bu kişilere herhangi bir telif ücreti ödenmez,
  ayrıca konuyla ilgili her türlü şikâyet eser sahibine yönlendirilir.
  FOTOĞRAF YARIŞMASI
  Kategorileri:
  • Akıllı Telefon Fotoğrafçılığı: Bu kategoride akıllı telefon ile çekilen eserler yer alacaktır.
  • Tek Mercek Yansıtma (SLR): Bu kategoride profesyonel fotoğraf makinası ile çekilmiş eserler yer
  alacaktır.
  TEKNİK ŞARTLARI
  • Katılımcılar, yarışmaya en fazla 5 (beş) adet Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile
  katılabilir. Birden fazla eserle katılım sağlanması halinde, fotoğrafların içeriği birbirini tekrar etmemeli
  ve farklı olmalıdır.
  • Başka bir yarışmada daha önce ödül ve sergileme almış eserler ile bu eserlerin kadraj farklılığı içeren
  görüntüleri, yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanlı
  yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda,
  katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.
  • Kural ihlaline sebebiyet veren eserlerin izin ve telif hakları ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı ileten
  katılımcıya aittir.
  • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan eserlerden dilediği kadarını sergileyebilir veya
  gösterebilir, bu durumda eser sahibi tarafından herhangi bir bedel talep edilmeksizin izin verilmiş
  sayılır.
  • Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde, katılımcının
  kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
  • Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar yazılımları ile
  oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu
  konuda jürinin kanaati esastır.
  • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir
  projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840
  piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.
  TELİF (KULLANIM) HAKLARI
  • Yarışmaya gönderilen bütün eserler için sahiplerince; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın basılı-görsel yayın
  ve materyallerinde, düzenlenebilecek sergilerde süresiz ve sınırsız olarak kullanım hakkının verilmiş
  olduğu kabul edilir. Eser sahipleri, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar
  gereğince eserlerin çoğaltma işleme, yayma haklarını, free,pay, dijital, kablolu, uydu, GSM, cep
  telefonu, internet ve diğer tüm sanal ortamlar vasıtasıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın; İşaret, ses ve
  görüntü nakline yarayan her türlü araçlarla temsil/umuma iletim, yayımlanma ve 5846 sayılı Fikir ve
  Sanat Eserleri Kanunu’nun 15’inci maddesindeki manevi haklarının kullanımı için Diyanet İşleri
  Başkanlığına izin verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği
  izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerin kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için
  herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve
  taahhüt eder. Eserlerin kullanım hakkı Diyanet İşleri Başkanlığı ve eser sahibine ait olacaktır.
  • Yarışmaya gönderilen bütün eserler basılı ve görsel yayın ve materyallerinde, web sitelerinde,
  düzenlenecek sergilerde süresiz ve sınırsız olarak kullanılabilecektir.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin
  vermez.
  • Sergi düzenlenmesi durumunda, sergide yer alacak fotoğraflar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından
  bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
  • Fotoğraflar bastırıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz
  konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
  • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin
  olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki
  sorumluluğu katılımcıya aittir.
  • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya
  gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri
  kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu
  yarışmacıya aittir.
  • Yarışmada başarılı olan eserler, Diyanet İşleri Başkanlığınca internet sitesinden ve sosyal medya
  hesaplarından duyurulacaktır.
  • Yarışma sonucu dereceye giren eserler Diyanet İşleri Başkanlığına ait web sayfasında ve sosyal medya
  hesaplarında gösterilecektir. Bu hesaplardan indirilerek başka internet sitelerinde veya sosyal medya
  hesaplarında gösterilen eserler için Diyanet İşleri Başkanlığınca herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu
  olmayacaktır.
  • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Jüri
  kararları geçerlidir.
  ÖDÜLLER (Kısa Film)
  Birincilik 15.000 – TL
  İkincilik 10.000 – TL
  Üçüncülük 5.000 – TL
  Mansiyon 1.500 – TL
  ÖDÜLLER (Fotoğraf- SLR)
  Birincilik 7.500 -TL
  İkincilik 5.000 – TL
  Üçüncülük 3.000 -TL
  Mansiyon 1.500 -TL
  ÖDÜLLER (Fotoğraf- Akıllı Telefon)
  Birincilik 5.000 -TL
  İkincilik 3.500 -TL
  Üçüncülük 2.000 -TL
  Mansiyon 1.000 -TL
  Yarışma Takvimi:
  Son Başvuru Tarihi 10/04/2019
  Seçici Kurul Değerlendirmesi : Nisan/ 2019
  Sonuçların Açıklanması : Nisan/ 2019
  Ödül Töreni : Başkanlığımızca daha sonra belirlenecektir.
  * Diyanet İşleri Başkanlığı, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde değişiklik hakkını saklı tutar. Ödül
  Töreni gerçekleştirilmeyebilir.

  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Fotoğraf ve Kısa Film Yarışması şartnamesi için tıklayınız

  Etiketler: » » » » »
  Share