logo

  Buldan Vakfı burs başvurusu

  Buldan Vakfı burs başvurularını 15-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na şahsen teslim edebilir veya posta yolu ile gönderebilirsiniz. Buldan Vakfı, yurt içinde eğitim gören başarılı ama maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine burs vermektedir. Burs koşullarım aşağıda belirtilmiş olup Burs Başvuru Formunu yine aşağıdaki linkte bulabilirsiniz.

  BAŞVURU KOŞULLARI :
  T.C. Vatandaşı olmak,
  İhtiyaç sahibi olduğunu kanıtlamak.
  Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
  Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
  Başka bir kamu veya özel kurumdan maaş, ücret ve burs almamak( Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan katkı ve öğrenim kredileri hariç)
  Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilecektir. Devam edilen öğretim yılındaki alınmayan ders başarısız sayılacaktır.)
  BAŞVURULAR: Burs Başvuru Formu www.buldanvakfi.org web adresimizden çıktısı alınıp imzalanarak istenilen belgelerle birlikte 15-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na şahsen teslim edebilir veya posta yolu ile gönderebilirsiniz.

  Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın web sayfasından temin edilecek Burs Başvuru Formuna eklenecek belgeler;

  Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS, YGS, DGS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini, Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).Tüm Öğrenciler ;
  Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge),
  Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  2 adet vesikalık fotoğraf,
  Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,
  turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilecek “Adli Sicil Kaydı” dökümü,
  Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir),
  turkiye.gov.tr sorgulama adresinden anne – baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi.
  ÖNEMLİ NOT: Burs Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması, durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacak ve kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Buldan Vakfı  Burs Başvuru Formu için tıklayınız

  Etiketler: » »
  Share