logo

  Bakanlığın İdari İzin Yazısı Üzerine Bir Değerlendirme

  Çin’de başlayan ve daha sonra hızla dünya genelinde yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler gereği bilindiği üzere okullar 2 hafta süre ile tatil edilmiş ve eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler de bu sürelerde idari izinli sayılmıştır. Bugün, bir önceki yazımızda da bahsettiğimiz ve idari izin yazısında bahsedilen ek ders ödemeleri ile ilgili değerlendirme yapacağız.

  Öncelikle 16-20 mart haftasından başlayalım. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre 6-10 Nisan haftasında yapılacak mesleki çalışma dönemi öne alınmış ve 16-20 Mart haftasında yapılacağı bildirilmiştir. İlgili yazıda bu dönemde öğretmenlere haftalık 15 saat ek ders ücreti ödeneceği belirtilmiştir. Peki bu uygulama doğru mudur?

  Öncelikle bir önceki yazımızda da üzerinde durduğumuz ve ek ders kararında geçen hükmü inceleyelim. MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Derslerine İlişkin Karar’ın 6. maddesinin 3. fıkrasında ‘’ (Değişik -28.11.2019 – 1180 Sayılı CB Kararı- Yayım RG 29.11.2019-30963): Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle çalışma sürelerinde bir öğretim yılında 4 haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir’’ denmektedir.

  Görüleceği üzere bu kapsamda ek ders ücreti ödenebilmesi için mesleki çalışmanın fiilen yapılması gerekmektedir. Zira bakanlık aynı yazının devamında 2. hafta ile ilgili açıklamalarında fiilen yapılma şartı bulunan egzersiz (ders dışı eğitim) ve nöbet ücretlerinin yapılmış sayılamayacağını/ödenmeyeceğini belirtmektedir. Daha öncesinde de bakanlığın idari izinli olunan sürelerde bu çalışmaların neden ödenmeyeceği konusunu fiilen yapılma şartını öne sürerek açıkladığını görmüştük. Burada belki itiraz konusu olabilecek diğer husus da ‘’Ama öğretmenler mesleki çalışmalarını elektronik sistemler, EBA vb üzerinden yapacaklar’’ itirazı olabilir. Bu durumda da kurumlar yönetmeliğine bakmamız icap edebilir. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36. maddesinde (3) (Ek:RG-25/6/2015-29397) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Yönetici ve öğretmenler ara tatillerde, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıcına ve derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süre içerisinde okul müdürlüğü, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü veya Bakanlıkça belirlenen mesleki çalışmaları kendi okullarında yürütürler. Ancak öğretmenler ilgili genel müdürlükler tarafından belirlenen mesleki eğitim konuları dâhilinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan program çerçevesinde ilkokullarda zümre bazında, diğer okullarda ise alan bazında belli merkez veya merkezlerde mesleki eğitime tabi tutulabilirler’’ MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 87. maddesinde de MADDE 87– (1) (Değişik:RG-12/7/2019-30829) Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler; eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde, Bakanlıkça hazırlanan program dâhilinde kendi okullarında mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur’’ denmektedir. Görüleceği üzere bu çalışmanın öğretmenler tarafından okullarında ya da belirlenen merkezlerde yapılması gerekmektedir. Bu durumda bakanlığın toplu sözleşmede idari izinli olunan sürelerle ilgili ücret ödeme hükmünü dayanak alamayacağı anlaşılmaktadır.

  Yazıda dikkat çeken diğer nokta ise tatil döneminin ilk haftası ile alakalı bölümde yer almaktadır. (2. maddede öğretmenleri de kapsar bir şekilde yine aynı ibare vardır) Bu bölümde ilk hafta yöneticilere yapılacak ödemelerle ilgili olarak ‘’yöneticilerin ise bu tarihlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılmaları’’ yine 2. madde de bu durum öğretmenlerle birleştirilerek yer almıştır. Burada dikkatlerden kaçan nokta ek ders kararının 11. maddesinde açıkça ‘’10. maddesinde sayılanlar hariç’’ ibaresi ile yöneticilere hazırlık planlama ödenmeyeceği açıklanmasına rağmen yukarıda belirttiğimiz şekilde yöneticilerin de hazırlık planlama ücretleri ödenecektir şeklinde bakanlık yazısında yer almasıdır. Elbette hazırlık planlama ücreti yöneticilere ödenmeyecektir. Düşüncemiz sürecin hızlı gelişmesi sebebiyle yazının hızlıca yazıldığı ve bu hususların gözden kaçtığıdır.

  Share