logo

  Baba Sahne Oyun Yazma Yarışması

  Baba Sahne, oyun yazarlarımızı teşvik ederek, kendine özgü bir yapı ve dil üreten, yaşadığımız çağa tanıklık eden yeni oyunların çoğalması, tiyatro oyunu repertuvarının gelişmesi ve zenginleşmesi adına “Oyun Yazma Yarışması” düzenleyecektir.

  Bu yıl ilki düzenlenecek olan yarışmanın teması, kadına şiddetin her yıl giderek artması nedeniyle “KADIN” olarak belirlenmiştir.

  Dereceye giren eserler, Afife Jale’nin 22 Nisan 1920’de Apollon Sinemasında ilk defa sahneye çıkışının 100. Yılı anısına Baba Sahne’de
  düzenlenecek törenle seyirciye duyurulacaktır.

  Yarışmaya katılan eserler beş kişiden oluşan bağımsız seçici kurul tarafından değerlendirilecektir.

  SEÇİCİ KURUL: Seçkin Selvi, Ayşenil Şamlıoğlu, Özen Yula, Selen Korad Birkiye, Tilbe Saran

  Yarışmanın organizasyonunu, başvuru ve sonuç sürecinin sorumluluğunu Baba Sahne üstlenmektedir.

  KATILIM KOŞULLARI
  1- Yarışmaya adaylar en fazla 1 (bir) özgün eser ile başvurabilir.
  2- Çocuk-gençlik oyunu, pantomim, dans tiyatrosu ve kısa oyun metinleri yarışma kapsamı
  dışındadır.
  3- Yarışma oyunlarının daha önce basılmamış ve sahnelenmemiş olması gerekmektedir.
  4- Baba Sahne Yönetimi ve Temsilcileri, Seçici Kurul Üyeleri ve birinci dereceden yakınları
  yarışmaya katılamazlar.
  5- Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve belirtilen son teslim tarihinden sonra teslim edilen
  başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate
  alınmayacaktır.)
  6- Başvuru sahipleri, dereceye giren oyunlar üzerindeki basılı ve dijital tüm kullanım haklarını
  birinci baskı için Baba Sahne Görsel Sanatlar A.Ş’ ye devrettiğini kabul eder.
  7- Dereceye giren oyunlar Baba Sahne tarafından 2 yıl içinde sahnelenebilir. Bu süre zarfında
  oyunun başka tiyatrolar tarafından sahnelenmesi Baba Sahne’nin yazılı iznine tabidir.
  8- Yarışmaya gönderilen oyunların özgünlüğüne ilişkin sorumluluk yazarlarına aittir. Üçüncü
  kişilerin telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda oyun sahibi, uğrayacağı ve
  uğratacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
  9- Başvuru sahipleri, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır. Değerlendirme sonrasında olsa bile
  şartlara uymadığı fark edilen eserden ödül geri alınır.

  ŞARTNAME
  1- Oyun metni, 12 punto Calibri (Gövde) ile A4 boyutunda sayfalara yazılmış olmalıdır. Oyun metninin 6 kopyası ve dijital kopyasını
  içeren bir USB/Flash Bellek tek bir zarfa (1. Zarf) konulmalıdır. 2- Her nüshanın ilk sayfasında oyunun adı, oyunun türü, perde/sahne sayısı, sayfa sayısı ve rumuz yer almalıdır. İkinci sayfada ise
  oyunun adı, rumuz, yarım sayfalık oyun özeti ve oyun kişileri bilgisi yer almalıdır.
  3- Yarışma rumuzu 4 harf ve 3 rakamdan oluşur. Örnek: BDYZ235
  4- Kapaktan başlayarak her sayfanın sağ altında sayfa numarası olmalıdır.
  5- Katılımcılar kapalı, üzerinde sadece rumuz yazılı olan diğer bir zarfın (2. Zarf) içine başvuru
  formunu doldurarak koymalıdırlar.
  6- Başvuru formu http://www.babasahne.com adresinden temin edilebilir.
  7- Harici bellek ve 6 nüsha oyunun bulunduğu zarf ile (1. Zarf) başvuru formunun bulunduğu
  zarf (2. Zarf) üzerinde başvuranın kimliği yazmayan sadece rumuz yazılı başka bir zarfa
  konularak teslim edilmelidir.
  8- Başvuru adresi aşağıda belirtilen kurum adresidir. Başvurular elden, iadeli taahhütlü posta
  veya kargo yoluyla yapılabilir.
  9- Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Başvuru adresi:

  Baba Sahne
  Caferağa mah. Bahariye cad. Sakızgülü sok. No: 31/37 Kadıköy

  YARIŞMA TAKVİMİ

  Son Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2020
  Ödül Töreni: 1 Nisan 2020

  ÖDÜLLER

  Birincilik Ödülü: 10.000 TL
  İkincilik Ödülü: 7.500 TL
  Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

  Ödüle değer eser bulunmadığında dağıtılmayan ödüller diğer derecelere tahsis edilmez.

  katilimformu

  Oyun Yazma Yarışması Katılım Koşulları

  Ayrıntılar için tıklayınız

  Etiketler: » » » »
  Share