logo

  2019 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı e-Kılavuzu yayımlandı

  2019 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı e-Kılavuzu yayımlandı. Sınava 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı,9,10 ve 11’inci sınıflar başvurabilecek.  Başvuru tarihleri  11-22 Mart 2019.

  Sınav giriş belgesi ilanı 17 Mayıs 2019. 2019 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı  02 Haziran 2019
  Saat: 10.00 da yapılacak. 2019 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

   

  • Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar idari ve mali açıdan sorumlu olduklarından, burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyecektir. Belgelerin eksik ve yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik edilip başvurmak istediği kontenjana ilişkin belgelerini tamamlayan öğrencilerin işlemleri yapılarak “2019 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU” komisyon üyeleri tarafından imzalanacaktır.
  • Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamazlar.
  • Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.
  • Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2018 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2019 Mali Yılı için tespit edilen 13480,00 TL’yi (onüçbindörtyüzseksen) geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2018 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
  • Kontenjan Dağılımı:
   1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
   a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,
   b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan,
   emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
   c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
   ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere,
   ayrılır.
  • Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.
   b. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınav başvuruları 11-22 Mart 2019
   tarihleri arasında alınacaktır.
   c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü
   okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacaktır.
  • Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi;
   “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.
   Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından  kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (engel) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.
   d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.
   e. Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.
  • SINAV GİRİŞ BELGESİ
   Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden
   okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim
   edilecektir.
   Öğrencilere fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
  • SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
   İOKBS sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve
   http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.
   Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik
   ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı
   verecektir

  İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı e-Kılavuzu için TIKLAYINIZ

  Etiketler: » » » » »
  Share