logo

  2018 Ortaöğretim Kurumları 2. Tercih İşlemleri Ne Zaman?

  2018 LGS 2. Tercih İşlemleri Ne Zaman? 2018 LGS 2. Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Ortaöğretim Kurumları 2. Tercih İşlemleri Ne Zaman? 2018 Ortaöğretim Kurumları 2. Tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 Ortaöğretim Kurumları 2. Tercih Başvuruları  hangi tarihler arasında yapılacak? Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.

  Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi
  doğrultusunda 4 (dört) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil
  döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018, 03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018
  tarihlerinde ilan edilecektir.
  b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile
  2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci
  yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan
  okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca
  yerleştirilecektir.
  c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek
  sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
  ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak
  olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile
  bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları
  bildirilecektir.
  d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla
  eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve Ortaöğretim kademesine
  yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel
  durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat
  çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde il/ilçe
  öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.

  MERKEZÎ ve YEREL YERLEŞTİRME ESASLARI
  Merkezî Yerleştirme
  a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre
  tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.
  b) Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Ortaokul
  Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı
  sınıflardaki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün
  sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılır.
  c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul
  tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

  Yerel Yerleştirme
  a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim
  müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet
  adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık
  ve yaş kriterlerine göre değerlendirilerek yapılacaktır.
  b) Tercih edilen lise bakımından;
  i. Öğrencilerin, ikamet adresine göre bulunduğu “Kayıt Alanı”ndan okul tercih etmeleri
  durumunda, aynı okulu tercih eden “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrencilerden; “Komşu Kayıt
  Alanı”ndaki öğrenciler de “Diğer” Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden avantajlı olacaktır.

  ii. Bulunduğu “Kayıt Alanında” bir ortaokulda okuyan öğrenci, “Komşu Kayıt Alanı”nda
  bir ortaokulda okuyan öğrenciye göre; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenci de “Diğer” Kayıt
  Alanlarında okuyan öğrenciye göre avantajlıdır. Aynı Kayıt Alanında bir ortaokulda okuyan
  öğrencilerden bulunduğu “Kayıt Alanında” bir ortaokulda dönem olarak fazla okuyan öğrenci az
  okuyanlara göre daha avantajlı olacaktır.

  (Tayin, doğal afet, zorunlu nakile tabi olma, emekli olarak başka bir yere yerleşme nedenleriyle
  il dışından gelenlerin çocukları; Anne veya babası ayrılmış veya ölmüş, 24/5/1983 tarihli ve 2828
  sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı verilen, koruyucu aile yanına
  yerleştirilen veya ikinci derece yakınlarının yanında ikamet edenler; 22/11/2001 tarihli ve 4721
  sayılı Türk Medeni Kanununun 305’inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici
  bakım sürecinde olanlar; 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında
  eğitim veya (Değişik ibare:RG-14/2/2018-30332) bakım tedbiri kararı verilenler; 8/3/2012 tarihli
  ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
  çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınanların bakmakla yükümlü olduğu
  çocuklar; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330
  sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri
  uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye
  Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006
  tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi
  kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlar ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal
  Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki
  Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocukları; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk
  Ceza Kanununun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olanlar; millî sporcu
  olan öğrenciler ile tutuklu ve hükümlü öğrenciler tercihlerini onaylattıkları okul müdürlüğüne
  durumlarını belgelemeleri halinde bu madde kapsamında hak kaybına uğramazlar.)

  2018 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız

   

  Etiketler: » »
  Share