logo

  Mesleki Eğitim Merkezlerine nakil başvuruları başlıyor

  Mesleki Eğitim Merkezlerine nakiller başlıyor. Mesleki Eğitim Merkezlerine nakil başvuruları  29 Temmuz-02 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecek. 

  Yapılan son yönetmelik değişikliği ile de mesleki eğitim merkezi öğrencilerine lise diploması almak için gerekli fark dersleri isterlerse mesleki eğitim merkezlerinden alma imkanı getirildi.

  MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

  “h) Mesleki eğitim merkezlerinde temel dersler; asgarî ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan, hayata ve iş alanlarına hazırlayan derslerdir.”

  “Bu merkezlerde verilen temel derslere ek olarak isteyen öğrencilere diplomaya götüren fark dersleri verilir.”

  MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(1) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara, e-Okul sistemindeki kayıtlar esas alınarak bitirdikleri okul türüne göre diploma verilir. Bütün derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayanlara diploma düzenlenmez. Mesleki eğitim merkezi öğrencileri diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlıkça belirlenecek fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenecek yüz yüze eğitim programları veya açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmak zorundadır. Bunların diplomaları fark derslerini tamamladıkları kurum tarafından ilgili mevzuatına göre düzenlenir.”

  Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2019 için tıklayınız

  Etiketler: » » » »
  Share