logo

  KTMMOB Mimarlar Odası Mekân Anlatımı Metin Yarışması

  KTMMOB Mimarlar Odası olarak ikincisi düzenlenen Mekân Anlatımı Üzerine Metin Yarışması; 2019 Dünya Mimarlık Günü’nde ilan edildi.

  Mimarlar Odası Yayın Kurulu üyeleri olarak, akademik tezler ve makaleler dışında; mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynaklara ve onların barındırdığı derin değerlere dikkat çekmek düşüncesiyle ortaya çıkan yarışma ile KTMMOB Mimarlar Odası ve MİMARCA dergisi aracılığı ile mimarlık ve edebiyat alanına katkıda bulunmak amaçlanmakta.

  Yarışma,
ilgili bölümlerden mezun KTMMOB ve TMMOB’a bağlı meslek örgütlerinden herhangi birine üye olan herkese açık olarak düzenlenmektedir.

  Asli Jüri Üyeleri:

  Türker AKTAÇ (Oda Başkanı)

  Devrim YÜCEL BESİM (Yayın Kurulu Başkanı)

  Özlem ÖZTÜRK (2018 Yarışma Birincisi)

  Müge CENGİZKAN

  Münevver ÖZGÜR ÖZERSAY

  Suha ÖZKAN

  Neşe YAŞIN

   

  ÖDÜLLER:

  • Birincilik Ödülü: 5000 TL
  • İkincilik Ödülü: 3000 TL
  • Üçüncülük Ödülü: 2000 TL

  YARIŞMA SEKRETERYASI: Yarışma ile ilgili tüm sorular için, yarışma süresi boyunca raportöre e-posta yoluyla ulaşılabilinir.
  YARIŞMA İLAN TARİHİ: 7 Ekim 2019, Dünya Mimarlık Günü
  SON BAŞVURU TARİHİ: 15 Ocak 2020
  BAŞVURU VE KURALLAR
  Yarışmanın Amacı:
  KTMMOB Mimarlar Odası olarak, her yıl mimarlık için önem teşkil eden tarihlerde gerçekleştirdiğimiz bir dizi etkinliğin yanı sıra, geçtiğimiz yıl başlattığımız ve bu yıl ikincisi düzenlenen Mekân Anlatımı Üzerine Metin Yarışması; 2019 Dünya Mimarlık Günü’nde ilan edilmiştir. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve yoğun katılım ile gerçekleşen yarışmamızın bu yıl ikincisini duyuruyor olmak bizim için çok sevindiricidir.
  Mimarlık ve edebiyat, birinin özünde görsel, diğerininkinde ise metinsel olduğu düşünülürse, bu
  iki disiplin arasında ilk bakışta ilgi kurmak kolay olmayabilir. Lakin, şimdilerde sessizce bizimle
  yaşayan veya bir şekilde zamana yenik düşen ve yok olan birçok mimari yapıt hakkında bilgi
  alabilmek için tek başvurabileceğimiz yer, yazılı kaynaklardır. Günümüzde var olmayan kentler ve
  yapılar, o zamanlarda yazılmış her türlü edebiyat ürünü (günlükler, seyahatnameler, biyografiler,
  denemeler, resmî belgeler, mektuplar vs.) sayesinde mimarlık tarihi ve kültürüne kazandırılmıştır.
  Günümüzde de aslında böylesi kaynaklara çokça ihtiyaç duymaktayız. Bizler de, Mimarlar Odası
  Yayın Kurulu üyeleri olarak, akademik tezler ve makaleler dışında; mimarlık ve edebiyat
  disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynaklara ve onların barındırdığı derin değerlere
  dikkat çekmek istedik.
  Bu düşünceyle ortaya çıkan yarışma ile KTMMOB Mimarlar Odası ve MİMARCA dergisi aracılığı
  ile mimarlık ve edebiyat alanına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
  Yarışma Kapsamı:
  Yarışma, ilgili bölümlerden mezun KTMMOB ve TMMOB’a bağlı meslek örgütlerinden
  herhangi birine üye olan herkese açık olarak düzenlenmektedir.
  Yarışma Konusu:
  Katılımcılardan, bir mekânı ele alarak, mekânın tüm değerlerinin ve taşıdığı potansiyelin anlatıldığı
  bir metin yazması beklenmektedir. Bu mekân; farklı ölçeklerde, dünyanın herhangi bir yerinde var
  olabileceği gibi, bir hayal ürünü de olabilir.
  Metinlerde:
  – bir mekânın tasviri,
  – kullanıcı-mekân ilişkisi,
  – mekânsal dönüşümler,
  – toplumsal değişim-dönüşümlerin mekâna ve / veya mekânsal değişimlerin topluma nasıl etki
  ettiği,
  gibi konulardan birine veya birkaçına değinilmesi beklenmektedir.
  Mimari bir mekânın, metin içerisinde temsil ediliş şekli ve yorumlanışı; mimarlık disiplininin
  edebiyat içerisinde kendine nasıl yer edindiği ve yazılan eserin ana temsiliyet aracı olarak
  mimarlığın yazıya neler kattığı, değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulacaktır.
  Edebiyatın “yapısal” kurgusu ve mimarlığın “anlatı” gücünü birleştirip yaratıcı yazma egzersizi
  üzerinden, yazmaya hevesli olanları, mimarlık / edebiyat ara kesitine katkıda bulunmaya davet
  ediyoruz.
  Katılım Koşulları:
  1. Yarışmaya KKTC veya TC vatandaşı olup, KTMMOB ve TMMOB’a bağlı meslek
  örgütlerinden herhangi birine üye olan herkes katılabilir. Yarışmaya seçici kurul üyeleri
  ve birinci dereceden yakınları katılamaz. Yarışma, öğrencilere açık olmadığından,
  TMMOB’de öğrenci üyeliği bulunanların da katılımı kabul edilmemektedir.
  2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  3. Gönderilen düz yazılar öykü, deneme gibi farklı yazı türlerinde de olabilir. Ancak tüm
  gönderilen yazılar tek bir kategori altında değerlendirmeye tabii tutulacaktır.
  4. Her katılımcı sadece 1 (bir) yazı ile katılabilir ve her eserin sadece bir yazarının olması şartı
  aranır.
  5. Yarışmaya katılan eserlerin yazı dili Türkçedir. Yazı dilinde Türkçe kelimelerin
  kullanılmasına özen gösterilmeli, özgün terimler ise dipnot olarak açıklanmalıdır. Metnin
  gönderilen hâli, yazarı tarafından gözden geçirilmiş son hâli olarak algılanacak ve bu
  hâlinde yazım yanlışları ve anlatım bozuklukları olmaması, noktalama işaretlerinde hata
  yapılmaması veya hatanın en az seviyede olması aranacaktır.
  6. Metnin uzunluğu en fazla 2000 kelime olmalı ve mutlaka yazıya uygun bir başlık
  eklenmelidir.
  7. Yazılar, bilgisayarda A4 (21 cm x 29,7 cm) boyutunda, yazım kurallarına uygun, Times
  New Roman yazı karakterinde, 12 punto büyüklüğünde, bir satır aralığında yazılmalı
  ve Word (docx) dosya formatında gönderilmelidir. El yazısıyla yazılan eserler ve pdf
  vb. formatlarda gönderilen metinler değerlendirilmeye kabul edilmeyecektir.
  8. Metin içerisinde fotoğraf, resim, kara kalem çalışması ve çeşitli çizimler kullanılabilir.
  Bunlarla ilgili bir sınırlama yoktur. Sadece yazı dışında kullanılan her türlü görsel için
  referans gösterilmesi ve bunların yazının haricinde de JPEG/ JPG dosya formatında
  gönderilmesi gerekmektedir.
  9. Yazılan yazılarda dipnot kullanılmamalıdır. Metin içerisinde alıntı yapılmışsa, bunlar
  metnin sonunda KAYNAKLAR kısmında ve soyadı sırasına göre belirtilmelidir.
  Kaynaklar, metin uzunluğu sınırına dahildir. Ancak, belirtilmelidir ki, çok fazla
  kaynağa dayandırılarak; “akademik” sayılabilecek nitelikte düzenlenmiş metinler
  elenebilirler.
  10. Daha önce yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış eserler yarışmaya katılamaz. Aksine
  davranış, kural ihlali sayılır.
  11. Yarışmaya gönderilen eserlerin, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması
  gerekmektedir. Yerli ve yabancı hiçbir yazıyla bariz benzerlikler taşımamalıdır. Yapıt
  kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya
  yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
  12. Eserlerin üzerinde katılımcının ismi, imzası ve iletişim bilgileri bulunmamalı; sadece,
  sayfanın sağ üstünde KKTC/ TC kimlik numarasının ilk beş karakteri yer almalıdır.
  Kimlik numarasının ilk beş karakteri, eser sahibinin rumuzu yerine geçecektir. Kişisel
  bilgiler ayrı bir sayfada, başvuru formunda eksiksiz doldurulup aynı e-posta içerisinde
  gönderilmelidir. Eğer metin birden fazla sayfadan oluşuyorsa, her sayfanın sağ üst köşesine
  rumuz yazılmalıdır. Metnin herhangi bir yerinde, rumuz dışında eserin sahibini belli edecek
  bir işaret bulunan çalışmalar jüri kararı ile ve tutanağa geçmek şartıyla yarışmadan
  çıkartılır.
  13. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği metinlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
  etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya yayımlanmaya değer bulunan katılımcılardan; bu beyan
  ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılan, kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcılardan
  ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.
  14. Yarışma Düzenleme Komitesi, şartnamedeki maddelerde değişiklik yapma hakkını
  kendinde saklı tutar.
  15. Katılımcıların tümü, bu şartları kabul etmiş sayılır.
  DEĞERLENDİRME:
  Yazılar, en geç 15 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar, eksiksiz doldurulan başvuru
  formu ve telif hakkı beyanı ile birlikte, e-posta yoluyla KTMMOB Mimarlar Odasının
  mimarcayarisma@mimarlarodasi.org adresine gönderilecektir. KTMMOB Mimarlar Odasına
  e-posta ile iletilen eserlerin sahibine, 3 (üç) iş günü içerisinde, eserinin teslim alındığı bilgisi yine
  e-posta yoluyla bildirilecektir. Geri bildirim almayan katılımcılara, KTMMOB Mimarlar Odasına
  ulaşmaları önerilir. Son teslim tarihinden sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye
  alınmayacaktır. Değerlendirme, oluşturulan seçici kurul tarafından, belirtilen tarihe kadar yapılarak
  dereceye giren eserler seçilecektir. Seçici Kurul, uygun görürse mansiyon ödülü / ödülleri de
  verebilir. Dereceye giren ve yayımlanmaya hak kazanan eserler, KTMMOB Mimarlar Odası
  tarafından bir seçki kitabı olarak yayımlanacaktır.
  SEÇİCİ KURUL
  Asli Jüri Üyeleri:
  Türker AKTAÇ (Oda Başkanı)
  Devrim YÜCEL BESİM (Yayın Kurulu Başkanı)
  Özlem ÖZTÜRK (2018 Yarışma Birincisi)
  Müge CENGİZKAN
  Münevver ÖZGÜR ÖZERSAY
  Suha ÖZKAN
  Neşe YAŞIN
  Yedek Jüri Üyeleri:
  Ceren KÜRÜM
  Pınar ULUÇAY
  Kozan UZUNOĞLU
  Danışman Jüri Üyeleri:
  Ahmet GÜNEYLİ
  Hakkı YÜCEL
  Hasan YÜCEL
  Raportörler:
  Abdullah CAN
  Yasemin MESDA (yedek)
  ÖDÜLLER:
  • Birincilik Ödülü: 5000 TL
  • İkincilik Ödülü: 3000 TL
  • Üçüncülük Ödülü: 2000 TL
  • Yarışma birincisi, bir sonraki “Mekân Anlatımı Metin Yarışması”nda, asli jüri üyesi olma
  hakkını elde edecektir.
  YARIŞMA TAKVİMİ:
  Yarışma İlan Tarihi: 7 Ekim 2019, Dünya Mimarlık Günü
  Son Katılım Tarihi: 15 Ocak 2020
  Seçici Kurul Değerlendirilmesi: 16 Ocak- 12 Mart 2020
  Sonuç Bildirim Tarihi: 13 Mart 2020
  Ödül Töreni: 9 Nisan 2020, Mimar Sinan’ı Anma Günü
  Tören, KKTC’de yapılacak ve törenle ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.
  Sonuçlar KTMMOB- Mimarlar Odasının internet sitesinden ve facebook sayfasından
  duyurulacaktır. Dereceye girenlere ayrıca telefonla / e-posta yoluyla ulaşılıp bilgi verilecektir.

  Ayrıntılı bilgi ve yarışma şartnamesi için mimarlarodasi.org adresini ziyaret ediniz.

  Etiketler: » »
  Share