logo

  Güzel Ordu Fotoğraf Yarışması 2019

  Güzel Ordu Fotoğraf Yarışması 2019 başladı. Fotoğraf yarışması amatör veya profesyonel fotoğrafçıların kendi objektifinden dünyaya, hayata ve insana bakışını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmalarına aracı olmayı hedeflemektedir.

  1. AMAÇ

  Toplumda kadın hakları konusunda farkındalık düzeyini yükseltmek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek, konuyla ilgili yaklaşımları fotoğraf sanatı aracılığıyla anlatmak, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların kendi objektifinden çektikleri ‘Kadın’ a bakışı yansıtan eserlerini toplumla paylaşmalarına aracı olmayı hedeflemektedir.

  2.KONU

  3.GO Fotoğraf Yarışmasının ana teması amatör ve profesyonel fotoğrafcıların objektifinden ‘’KADIN’’ dır.

  3.YARIŞMA ORGANİZASYONU

  3.GO Fotoğraf Yarışması Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği tarafından organize edilerek yürütülmektedir.

  4.YARIŞMANIN TÜRÜ

  Sayısal (Dijital) Renkli  veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategorilidir. Ödüller bu tek kategori üzerinden değerlendirme yapılarak verilecektir.

  5:KATILMA KOŞULLARI

  5.1 Yarışma herkese açıktır.

  5.2 Yarışmaya katılım ücretsizdir.

  5.3 Her katılımcı en fazla 6 (altı) adet eserle yarışmaya katılabilir.

  5.4 Daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz.

  5.5 Fotoğrafın sergilenmiş veya yarışma dışında yayınlanmış olması yarışmaya katılım açısından engel oluşturmaz.

  5.6 Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

  5.7 Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.

  5.8 Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 10-12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 2Mb’tan küçük olmamalı, 4Mb’ı da geçmemelidir.

  5.9 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğraf(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder.

  5.10 Yarışmacı yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

  5.11 Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi uyarınca yaptırımlar uygulanır. Ödül iptal edilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

  5.12 Fotoğraflar 11.AĞUSTOS 2019 – 11.EKİM.2019 tarihleri arasında www.gzlordu.org adresine online olarak yüklenerek gönderilecektir.

  5.13 Yarışmada ödül alan eserler Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğinin http://www.gzlordu.org web sitesinde yayınlanacaktır.

  5.14 Yarışmada ödül ve sergileme al(a)mayan fotoğraflar sistemden silinecektir.

  5.15 Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda Seçici Kurul kararları geçerlidir.

  5.16 Yarışmada ödül alan veya sergilenmeye değer fotoğrafların ham halleri CD/DVD veya internet yoluyla teslim edilecek veya kargo ile gönderilecektir.

  9.YARIŞMA TAKVİMİ

  9.1 Başvuru Başlangıç Tarihi  11.NİSAN.2019

  9.2 Başvuru Bitiş Tarihi  11.EKİM.2019 Saat 24.00

  9.3 Sonuç Bildirimi  11.KASIM.2019

  9.4 Ödül Töreni Gecesi  30.KASIM.2019

  10.ÖDÜLLER

  10.1 DERECEYE GİRENLER

  • Birinciye 1500 TL + Plaket
  • İkinciye 1000 TL + Plaket
  • Üçüncüye 500 TL + Plaket

  Güzel Ordu Fotoğraf Yarışması 2019 şartnamesi için tıklayınız

   

  Etiketler: » » » » »
  Share