logo

  Altın Safran Fotoğraf Yarışması

  Safranbolu Belediyesi Altın Safran Fotoğraf Yarışması başladı.Kendine özgü koruması ile günümüze Osmanlı sivil mimarisini tüm ihtişamı ile getirmeyi başarmış tarihi kent Safranbolu; yine kendine özgü bir festivalin startını Eylül 2000 de vererek 5. yılında (2004) uluslararası boyuta taşıyarak kendisi gibi tüm dünyanın dahil olabileceği bir organizasyon haline bürünmüştür.

  FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

  Birincilik : 5000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği
  İkincilik : 3000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği
  Üçüncülük : 2000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği
  Safranbolu Özel Ödülü 1000 TL + Altın Safran Ödül Heykelciği (Yalnızca Safranbolu’da çekilen bir fotoğrafa verilecektir.)

  Sergileme(en fazla 30 adet)

  Yarışma Takvimi:
  Başlangıç Tarihi                       : 15.07.2019

  Son Katılım Tarihi                    : 12.09.2019 saat 17.00 (TSI)

  Seçici Kurul Toplantı Tarihi    : 14.09.2019

  Sonuç Bildirim Tarihi              : 18.09.2019

  Ödül Töreni ve Sergi Tarihi    : 28.09.2019

  Seçici Kurul  

  1. Bahadır ACAR   Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
  2. Gülcan ACAR   Fotoğraf Sanatçısı
  3. Figen KOÇ  Fotoğraf Sanatçısı
  4. Tahir UZUN  Fotoğraf Sanatçısı
  5. Hamit YALÇIN   (Jüri Başkanı – Fotoğraf Sanatçısı)

   

  Jüri en az 3 kişiyle toplanır.
  Seçici kurul üyeleri, Festival Sekretaryası tarafından belirlenir ve Komite tarafından onaylanır.
  Seçici kurul kararları kesindir.

  Yarışma Sekreteryası-İletişim:

  Zülfü Yunus ERASLAN

  Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

  E-posta : kulturmudurlugu@hotmail.com

  Telefon : +90370 725 52 52 /+90370 725 52 65

  Faks : +90370 725 52 66

  Çeşme Mah. Şekerci Sok. No: 6 Tarihi Belediye Binası

  Çarşı-Safranbolu /KARABÜK- TÜRKİYE

  KATILIM ŞARTLARI

  • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  • Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, Yarışma Sekreteryası ve Safranbolu Belediyesi personeli dışında; son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır
  • Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet sayısal (dijital) renkli eser ile katılabilir. Yarışmacılar, geleneksel veya modern her türlü fotoğrafik tekniği özgürce kullanabilirler.
  • Daha önce yapılan ulusal veya uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışmalarında derece, özel ödül, mansiyon alan veya sergilemeye değer görülen fotoğraflar 20. Safranbolu Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışmasına katılamaz. Aksine davranan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  • Yarışmaya sadece www.altinsafran.org ya da www.filmfreeway.com adresinden yüklenen eserler kabul edilecektir. Baskı, CD/DVD veya mail (e-posta) ile katılım kabul edilmeyecektir.
  • Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiç bir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
  • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
  • Ödül sahipleri, aldıkları ödülü ulusal ve uluslararası düzeyde tüm tanıtımlarda ve tanıtım materyallerinde belirtmekle yükümlüdür.
  • Kural ihlali yapan kişilerin Ödülü iptal edilir ve yeri boş bırakılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
  • Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
  • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Festival Sekretaryası tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi bir talebi olamaz.
  • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

  Safranbolu Belediyesi Altın Safran Fotoğraf Yarışması başvurusu ve ayrıntıları için tıklayınız

  Etiketler: » » » » » » » »
  Share