logo

  Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Logo Tasarım Yarışması

  Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Logo Tasarım Yarışması.

  AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
  TIP FAKÜLTESİ
  LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
  1) YARIŞMANIN ADI:
  Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Logo Tasarım Yarışması
  2) YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:
  Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, ulusal
  ve uluslararası alanda temsil edecek logonun özgün tasarımı yarışmasıdır.
  3) YARIŞMANIN DUYURULMASI:
  Yarışma, Aksaray Üniversitesi Resmi Web sitesi(www.aksaray.edu.tr) aracılığı ile İl geneli
  Üniversite ve basın, yayın kuruluşları aracılığı ile duyurulacaktır.
  4) KATILIM KOŞULLARI:
  a.Yarışma seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında amatör-profesyonel tüm
  sanatçıların, öğrencilerin, kamu kurumlarının ve özel kuruluşların katılımına açıktır.
  b. Adaylar en fazla iki adet çalışma ile katılabilir. Birden fazla kişinin ortak bir çalışma ile
  yarışmaya katılması durumunda ise, tasarım sahiplerinden her birinin tüm hakları saklı olmak
  üzere, yalnızca birinin temsilci olarak belirlenmesi gerekmektedir.
  c. Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması, daha önce başka yarışmalara katılmamış,
  başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olması, ayrıca diğer kurum ve kuruluş
  logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir.
  d. Yarışmaya katılan tasarımcılar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve
  taahhüt etmiş sayılırlar.
  5) GÖNDERİM KOŞULLARI:
  a. Katılım sadece elektronik ortamda olacaktır. Görsel yüksek çözünürlükte (en az 300 dpi
  CMYK jpeg formatındaki) hazırlanmış olmalı, öz geçmiş bilgileriyle (adı-soyadı, mesleği, eposta adresi, posta adresi, yaşadığı il, telefon numarası) birlikte 10 cümleyi geçmeyecek bir
  logo hikayesi gönderilmelidir.
  b. Her bir logo tasarım çalışması, A4 kâğıt ölçülerinde çalışma alanın üst orta kısımda 15×15
  cm alanda ve en uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde renkli olarak yerleştirilecektir.

  Ayrıca bu uygulamaların alt bölümünde logo tasarımının %20’ye küçültülmüş siyah beyaz
  örneği de bulunmalıdır.
  c. Eserler sadece tiplogo@aksaray.edu.tr adresine gönderilecektir.
  6) KULLANIM KOŞULLARI VE HAKLARI:
  a. Katılımcı, dereceye giren ve/veya Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından kullanılması
  kararlaştırılan eserinin, Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne süresiz olarak tam kullanım
  hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri
  Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuatlar gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma,
  işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için federasyona
  tam lisans/yetki verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  b. Ödül kazanan eser; Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni temsil edecek her türlü basılı
  materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye
  malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam, reklam/tanıtım filmleri ve her türlü
  faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir
  telif hakkı talep edemeyecektir.
  c. Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını,
  Seçici Kurul ve Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
  d. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda hukuki
  ve cezai sorumluluk eser sahiplerine aittir.
  8) ÖDÜL
  1. Birincilik Ödülü 5.000TL
  Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin belirleyeceği bir tarihte ödül töreni düzenlenecektir.
  9) DEĞERLENDİRME ve SEÇİCİ KURUL
  a. Katılım sayısının on eser üzerinde gerçekleşmesi durumunda, ilk 10 eseri belirlemek üzere
  Aksaray Üniversitesi öğretim üyelerinin katılacağı anket yapılacaktır.
  b. Seçici Kurul değerlendirmesi başvuru süresinin bitimiyle birlikte, Aksaray Üniversitesi Tıp
  Fakültesi tarafından belirlenecek yer ve saatte yapılacaktır.
  Seçici Kurul;
  – Aksaray Üniversitesi Rektörü tarafından belirlenecek rektörlüğü temsilen bir kişi,
  – Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Logo Yarışma Komisyon Üyeleri (üç kişi),
  – Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü öğretim elemanları arasından seçilen iki kişi,
  – Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından seçilen üç kişiden oluşacaktır.

  b. Seçici Kurul, birinci olmaya hak kazanan logoyu belirler. Eser, Kurumu ifade edecek,
  özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.
  Dereceye giren eseri “Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Logosu” olarak belirleme yetkisi,
  Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne aittir.
  10) YARIŞMA TAKVİMİ
  1. Başvuru Tarihi :15/10/ 2019- 29/11/2019
  2. Dereceye giren logonun açıklanması: 20/12/ 2019
  Sonuçlar, www.aksaray.edu.tr web sitesinde yayınlanacaktır.

  tip.aksaray.edu.tr

  Etiketler: » »
  Share