logo

  Aile Yapısının Korunması Toplum Düzeni Konulu Makale Yarışması

  Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı, Aile Yapısının Korunması Toplum Düzeni Konulu Makale Yarışması.

  Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı olarak toplumun temelini oluşturan aile yapısının korunması ve geleceğe taşınması için bu güne kadar alınmış önlemleri, gerek mevcut ve gerekse yapılması gereken çalışmalar çerçevesinde, aile yapımızla ilişkili nelerin yapılması gerektiği, nelerin eksik ya da yanlış yapıldığını belirlemek ve bu doğrultuda çözüm önerileri sunmak amacıyla “AİLE YAPISININ KORUNMASI VE TOPLUM DÜZENİ” konulu Makale yarışması düzenlemiştir.

  ŞARTNAME:

   

   

   

   

  GÜNEYSU İLİM ÖĞRENENLERE YARDIM VAKFI

                                      ULUSAL KÜLTÜR ÖDÜLLERİ – II – 2019

   

  ULUSAL MAKALE YAZMA YARIŞMASI

   

  :: HACI HAFIZ YUSUF YILMAZ HOCAEFENDİ ANISINA ::

   

  “AİLE YAPISININ KORUNMASI VE TOPLUM DÜZENİ”

   

  YARIŞMA ŞARTNAMESİ

  YARIŞMANIN AMACI VE DAYANAK

  Madde 1

  Bu yarışma, Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı resmi senedinin, “Vakfın Amacını Gerçekleştirmek İçin Yapacağı Faaliyetler” başlıklı 4’üncü maddesinin m ve n bendi çerçevesinde tertip edilmiştir.

  Yarışmanın amacı; toplumun temelini oluşturan aile yapısının korunması ve geleceğe taşınması için bu güne kadar alınmış önlemleri, gerek mevcut ve gerekse yapılması gereken çalışmalar çerçevesinde, aile yapımızla ilişkili nelerin yapılması gerektiği, nelerin eksik ya da yanlış yapıldığını belirlemek ve bu doğrultuda çözüm önerileri sunmaktır.

  YARIŞMANIN USULÜ

   

  Madde 2

  Yukarıdaki amacı belirtilen yarışma, “AİLE YAPISININ KORUNMASI VE TOPLUM DÜZENİ”  başlığı altında “Ulusal Makale Yazma Yarışması” şeklinde gerçekleştirilecektir.

  ŞARTNAMENİN KAPSAMI

   

  Madde 3

  Bu şartname, yukarıda amacı ve usulü belirtilen yarışmaya katılacakları, konusunu, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

  YARIŞMANIN KONUSU

  Madde 4

  Yarışma, AİLE YAPISININ KORUNMASI VE TOPLUM DÜZENİ” konusu altında aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde tertip edilmiştir:

  1. İslamiyet’in Aile Yapısını Şekillendirmedeki Önemi
  2. Aile Yapısının Korunması ve Ailenin Evrensel Yönü
  3. Mutluluk Unsuru Olarak Aile
  4. Okul (Koruyucu ve Eğitici Kurum) Olarak Aile
  5. Sosyal Medya, Televizyon Dizileri ve Programlarının Aile Mahremiyetine Yansımaları
  6. Annenin İş Hayatındaki Zorluklarının Aileye Yansımaları
  7. Hukuki Düzenlemeler ve Aile
  YARIŞMAYA KATILACAKLAR

  Madde 5

  1. Türkiye genelindeki üniversite öğrencisi, akademisyen, öğretmen ve araştırmayı, yazmayı seven her Türk vatandaşı yarışmaya katılabilir.
  2. Katılımcılar yarışmaya tek eserle katılabilecektir.
  3. Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.
  YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANAN ŞARTLAR

  Madde 6

  1. Yazım dili Türkçe’dir.
  2. A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,0 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Makale, kaynakça hariç en çok 2500 kelimeden oluşmalıdır.
  3. Metinler 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
  4. Metin, başlıklar ve alt başlıklara ayrılarak sistematize edilmelidir, alt başlıklandırma en fazla 5 seviyeye kadar inmelidir. Başlıklandırmalar aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:

  1. seviye: I. KALIN VE TÜMÜ BÜYÜK HARF

  2. seviye: A. KALIN ve TÜMÜ BÜYÜK HARF

  3. seviye: 1. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

  4. seviye: a. İnce ve Sadece İlk Harfler Büyük

  5. seviye: i. İnce ve Sadece İlk Harfler Büyük

  1. Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
  2. Yararlanılan kaynaklar, metnin sonunda yazarın soyadına göre alfabetik sırada, 12 puntoda ve kaynaklar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.
  3. Eserlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
  4. Eserler özgün nitelikte olmalı. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girmemiş eserler bu yarışmaya katılamayacaktır. Böyle bir durumun tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecek ve yarışma dışı bırakılacaktır.
  5. Yarışmaya katılan eserler sahiplerine iade edilmeyecek, yarışmacılar belirlenen ödüller dışında herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.
  6. Yazarlar, Seçici Kurul tarafından ödül verilmesine karar verilen çalışmalarının yayım haklarının GÜNEYSU İLİM ÖĞRENENLERE YARDIM VAKFIna (Vakıf) devrini kabul etmiş sayılırlar. Bu çalışmalar, Vakıf’tan izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Vakıf, elektronik ortamda yayımlamak da dâhil olmak üzere, tüm yayın haklarına sahiptir.
  7. Vakfa gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir kanuni, hukuki, iktisadi ve ahlaki sorumluluk, söz konusu yazı için ödül verilmemiş olsa bile yazarına aittir.
  8. Vakfa çalışmalarını gönderen tüm yarışmacılar bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.
  SEÇİCİ KURUL

  Madde 7

  SNADI VE SOYADIGÖREV YERİ VE ÜNVANI
  1Doç. Dr. Hacı Yusuf ACUNERRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
  2Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şamil BAŞRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
  3Dr. Ogr. Üyesi Zeki KARATAŞRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
  4Dr. Ogr. Üyesi Bekir GÖKÇERecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
  5Ogr. Gör. Süleyman KANDEMİRRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
  6Öğretmen Ömer ESKİEdebiyat Öğretmeni
  7Eğitimci İdris HIZIREğitimci (Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi)

   

  YARIŞMA TAKVİMİ

   

  Madde 8

  1. Yarışmaya gönderilecek makaleler www.gusem.org/form  web sayfası üzerinden aşağıdaki takvim doğrultusunda çevrimiçi olarak gönderilecektir.

   

  1. Yarışmacılar EK-1’deki Yarışma Taahhütnamesini, çıktısını alıp imzaladıktan sonra tekrar tarayıp makalenin sonuna eklemeleri gerekmektedir.

   

   

  Eserlerin Son Gönderilme Tarihi06 Aralık 2019
  Sonuçların Açıklanma Tarihi27 Aralık 2019

   

  1. Yarışma sonuçları ilgili tarihte Sempozyum ( www.gusem.org ) ve Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı resmi web sayfası (www.guneysuilim.org) üzerinden ilan edilecektir.
  2. Ödül törenin tarihi, yeri ve saati daha sonra ilan edilecektir.

   

   

  ÖDÜLLENDİRME

   

  Madde 9

   

  Birincilik Ödülü5.000 TL
  İkincilik Ödülü3.000 TL
  Üçüncülük Ödülü2.000 TL
  Jüri Özel Ödülü1.000 TL

   

  Ödül töreni Güneysu’da yapılacak ve dereceye giren ilk 3 eser sahibinin ulaşım, yemek ve 1 gece konaklama vakfımız tarafından karşılanacaktır.

   

   

  İRTİBAT BİLGİLERİ

   

  Madde 10

  Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı

  Merkez Mah. Yusuf Hoca Cad. No:71 53350 GÜNEYSU – RİZE

  Vakıf Tel: 0464 344 20 38

  Vakıf Yön. Kur. Üyesi:  Hikmet YANIK Telefon: 0505 716 20 65

   

  Web: www.guneysuilim.org / www.gusem.org

  Mail: bilgi@guneysuilim.org / guneysuvakfi@gmail.com

  Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı, Aile Yapısının Korunması Toplum Düzeni Konulu Makale Yarışması ayrıntıları için tıklayınız

  Etiketler: » » » »
  Share