logo

  Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 2019 – 2020 burs başvuruları

  Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 2019 – 2020 eğitim öğretim dönemi burs başvurularımız 15-30 Eylül 2019 tarihinde başlayacak. Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 2019 – 2020 eğitim öğretim dönemi burs başvurularımız 15-30 Eylül 2019 tarihinde başlayacak. Web sitesi dışında başvuru kabul edilmeyecek.

  2019-2020 eğitim dönemi burs başvuru sonuçları Kasım ayında web sitemiz üzerinde açıklanacak.

  Başvuru Koşulları

  BAŞVURU BİÇİMİ

  Burs almak isteyen öğrencileri Vakıf WEB sayfasından başvuru yaparlar. Bu başvurular arasından asil ve yedek olmak üzere bursiyer seçimi yapılır. Burs kazananlar en geç bir hafta içerisinde vakıf yönetimince talep edilen belgeleri vakıf yönetimine teslim ederler veya posta ile gönderirler.

  Eski bursiyerlerin de her yıl yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir. (Burslarımız öğretim yılı için belirlenmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler her yıl tekrar başvuruda bulunur. Bu başvurular Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirmeye alınır.)

  BURS İSTEK FORMU ve BURS YENİLEME FORMU ile ekleri belgeler, günün ihtiyaçlarına ve amaca göre, Vakıf Yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

  BAŞVURU TARİHLERİ

  Başvurular 15 Eylül- 30 Eylül tarihleri arasında yapılır. Bu tarihlerin dışında yapılacak başvurular kabul edilmez.

  BAŞVURU İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

  Burs verilecek öğrencilerde aranacak şartlar aşağıda sayılmıştır.

  – Çağdaş değerlere ve yaşam anlayışına sahip olmak,

  – Başarılı olmak ve Okulunda disiplin cezası almamış olmak. (Öğrenciler bu durumu belgelerle kanıtlar)

  – Maddi imkanları yetersiz olmak

  – Aşırı akımlara ve anarşik olaylara karışmamış olmak.

  – Sabıka kaydı olmamak

  BURS ÖNCELİKLERİ

  Burs başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki öncelikler, aşağıdaki  sıralamaya bakılmaksızın tercih nedenidir.

  – Vakfedenlerin soyundan gelenlerin çocukları ve diğer altsoyları,

  – Vakıf ve vakıf şirketlerinde çalışanların çocukları ve diğer altsoyları,

  – Vakıf şirketlerinde çalışanların kaza, ölüm veya iş görmezlik hallerinde geride kalan çocukları,

  – Ahmet veya Nezahat Keleşoğlu’nun veya ailesinin veya vakfın ismini taşıyan veya bu kişilerin veya vakıf şirketlerinin yapımına katkıda bulundukları okullarda okuyanlar,

  – Anne ve/ veya babasının yokluğu,

  – Maddi imkanları yetersiz gazi ve şehit çocukları,

  – Eski bursiyerler,

  – Zihinsel veya bedensel engelliler,

  BURSUN SÜRESİ

  Burslar genellikle, (1 Kasım – 30 Haziran boyunca) 8 ay için ödenir.

  BURSUN ÖDEME ŞEKLİ

  Burslar aylık olarak ödenir (8 ay boyunca ödenir). Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yeniden değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için, ilk burs almanın olumlu şartları aynen veya artarak devam etmesi gereklidir.

  BURSA HAK KAZANANLARIN İLANI

  Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri ile eğitim ve öğretim görmekte olduğu okullar, vakfın web sitesinde en geç Kasım ayı sonuna kadar ilan edilir ve bursiyerlere bildirilir.

  Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 2019 – 2020 burs başvuruları ayrıntıları için tıklayınız

  Etiketler: » » » » »
  Share